preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Davorin Trstenjak" Podgajci Posavski

 > Naslovnica
Vijesti

Transformacija knjižnice/ Iz zvijeri u ljepoticu 🏫🏛 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 26. 11. 2021. 13:38

Školska knjižnica Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ u Posavskim Podgajcima djeluje od osnutka škole 1968. godine. Knjižnica se nekoliko puta selila, što zbog reorganizacije škole, što zbog vremenskih nepogoda (poplave). Napokon, knjižnica se smjestila u prostoru od 30m² gdje se nalazi i sad. Do ove školske godine knjižnica nije bila opremljena po standardima za školske knjižnice te je imala mnoštvo dotrajalih i zastarjelih knjiga i školskih udžbenika koji su bili neadekvatno pohranjeni i čuvani.

U prosincu 2020. godine knjižničarka Ana Miškulin u dogovoru s ravnateljicom Mirnom Slavković Misir pravi plan reorganizacije školske knjižnice, uz pomoć računovođe Darija Šestića škole traži sponzora za donaciju sredstava te ponude za izradu namještaja. U svibnju 2021. godine župan Božo Galić donira 25.000 kn za opremanje školske knjižnice po preporuci načelnika Općine Jakše Šestića. Tada kreću reorganizacijski poslovi. Odrađena je redovna revizija i otpis knjiga te su otpisane knjige darovane Općinskoj knjižnici Drenovci. Tijekom lipnja sve se police prazne i građa se izmješta u prostoriju male škole.

Tijekom srpnja liče se zidovi knjižnice i postavlja novi namještaj. Uz pomoć svih učitelja škole građa se vraća u knjižnicu početkom školske godine 2021./2022. te se postavlja na police po knjižničarskim pravilima.

Školska je knjižnica sad opremljena po svim standardima, ima prostor gdje učenici mogu boraviti, čitaonicu sa 10 sjedećih mjesta, a postoji i računalo za korisnike. Knjižni fond sadrži 3248 svezaka, a od neknjižne građe tu su DVD-i, CD-i i VHS kazete. Tijekom školske godine u knjižnici se organiziraju različita događanja poput Natjecanja u čitanju naglas, radionica u sklopu Mjeseca hrvatske knjige, književnih susreta, prigodnih blagdanskih radionica, obilježava se Dan dječje knjige, Noć knjige. Isto tako knjižnica ima odličnu suradnji s predškolom kroz projekt „Knjiga i igra“.

              Ostale fotografije transformacije možete vidjeti pod "više"        i pod rubrikom "KNJIŽNICA".                                                                 

 [više]

🤍🤍🕊🕊30 godina od ŽRTVE 18.studenog 1991. 🕊🕊🤍🤍 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 18. 11. 2021. 12:46

Učenici razredne nastave uredili su pano s učiteljicom Mirelom Lešić i napisali ohrabrujuće osvrte na poginule branitelje.

Učenici osmog, sedmog i šestog razreda s učiteljem Markom Damjanovićem pogledali su film Od toga dana…, dokumentarni film koji govori o

najvećoj ljudskoj radosti, gubitku, ali i oprostu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je, na temelju pozitivnog stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje, korištenje dokumentarnog Filma :

„Od toga dana…“ (redateljice i scenaristice Slavice Šnur), u odgojno-obrazovne svrhe.  poveznica na film http://odtogadana.com/?fbclid=IwAR3jyGbXKMc8kSigIDWUj6id0LKF6l90gLiWGGYaY-n4voe0P2xU57chIUw

Film je prikazan u sklopu nastave predmeta Povijesti. Cilj filma je „ukazati kroz prikaz stvarne životne patnje“. Na kraju učenici su napisali kako su se osjećali nakon gledanja film.

Tradicionalno smo išli upaliti lampione žtvama domovinskog rata!

Ostale uratke možete vidjeti pod "više"

 [više]

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 16. 11. 2021. 16:34

S obzirom na ubrzano širenje i povećani rizik prijenosa bolesti COVID-19 i nastavno na Odluku(u prilogu) Stožera civilne zaštite o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (KLASA: 810-06/20-01/7; URBROJ: 511-01-300-21-452) od 12. studenoga 2021. godine, važno je da roditelji/skrbnici (u daljnjem tekstu: roditelj) i djelatnici budu na vrijeme obaviješteni o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2, odnosno dokaza da su cijepljeni ili preboljeli bolest COVID-19, predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju. 

Ulazak roditelja u dječje vrtiće, školu, kao i roditelja djece s teškoćama u razvoju U skladu s točkom IX. Odluke kada dovodi i odvodi dijete, roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta može ući u dječji vrtić te u školu ako je riječ o učeniku 1. razreda osnovne škole (u skladu s odlukom ravnatelja, npr. prvog dana škole) ili o učeniku s teškoćama u razvoju.

U ustanovu može ući roditelj ili druga osoba u pratnji kada dovodi i odvodi dijete s teškoćama, posebno ako zdravstveno stanje djeteta/učenika to zahtijeva te ako dijete/učenik s teškoćama u razvoju nema osiguranu potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika koji umjesto roditelja uvodi dijete/učenika u ustanovu. Roditelj ili druga osoba u pratnji dovodi dijete do garderobe pred prostorijom u kojoj dijete boravi. Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da održava razmak od najmanje 1,5 m, a po mogućnosti 2 m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke na ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje u ustanovi. Duže zadržavanje moguće je primjerice prilikom prilagodbe djeteta na novu sredinu na početku uključivanja u ustanovu, uz poštivanje obveza iz navedene Odluke. 

Dopušteno je održavanje roditeljskih sastanaka i individualnih informacija licem u lice na način da se kontakt roditelja s djelatnicima škole i učenicima smanji na najmanju moguću mjeru. U slučaju održavanja roditeljskih sastanaka i individualnih informacija licem u lice, sukladno predmetnoj Odluci, roditelj mora predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, 2/16   preboljenju odnosno testiranju. U slučaju za roditelje koji nemaju niti jedno od navedenog, ravnatelj je dužan omogućiti sudjelovanje na roditeljskim sastancima online. 

Ulazak i dostava u vrtić ili školu

Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici ustanove na vanjskim vratima, a ulaz je dopušten iznimno serviserima i ostalim službama čije usluge su prijeko potrebne (što uključuje dosljednu provedbu preventivnih i protuepidemijskih mjera poput provjere vode za ljudsku potrošnju, zdravstvene ispravnosti hrane i sl.), uz obveznu mjeru predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, dezinfekcije ruku i prema potrebi nošenja zaštitne maske i zamjenske obuće ili jednokratnih nazuvaka. 

Potpora za djecu/učenike s teškoćama u razvoju Treći odgojitelj u predškolskoj ustanovi, pomoćni djelatnik za njegu i skrb djeteta rane i predškolske dobi, pomoćnik u nastavi, stručni komunikacijski posrednik ubrajaju se u ukupan broj osoba u odgojno-obrazovnoj skupini/razrednom odjelu. U odnosu na drugu djecu/učenike i odrasle osobe u ustanovi, dužne su: - pridržavati se svih pravila fizičke udaljenosti - dosljedno provoditi pojačanu osobnu higijenu - poticati na pojačanu higijenu i fizički razmak sve djece/učenika. - poštivati obaveze iz navedene Odluke. 

 Ostale preporuke Stručni suradnici koji inače svakog dana borave u odgojno-obrazovnim skupinama mogu ulaziti u odgojno-obrazovne skupine/razredne odjele, uz poštivanje obveza iz navedene Odluke. Studentsku praksu, ispite i vježbe te sve oblike nastave u odgojno-obrazovnim ustanovama moguće je organizirati za studente, uz poštivanje obveza iz navedene Odluke. 

 Završne preporuke Popis mjesta gdje se može obaviti testiranje brzim antigenskim testom nalazi se na stranicama Stožera civilne zaštite  https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/popis-zdravstvenih-ustanova-i-laboratorija-covid-testiranja-4352/4352

 [više]

Obavijest o nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 12. 11. 2021. 11:56

Odlukom župana Vukovarsko-srijemske županije od 8.11.2021. školske ustanove mogu same odrediti model nastave po kojemu će učenici pohađati nastavu, uz obveznu prethodnu suglasnost Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije.

Ovim putem obavještavamo roditelje i učenike naše škole kako je škola dobila suglasnost za nastavu uživo odnosno po modelu A od ponedjeljka 15.11.2021. (Prilog u "više")

 

Nastava na daljinu koja je započela prošli tjedan (4.11.) traje do petka 12.11.2021. Nakon toga učenici kreću s nastavom uživo uz pridržavanje aktualnih epidemioloških mjera koje su već objavljene.

 [više]

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19

Autor: Mirna Slavković Misir, 11. 11. 2021. 17:40

Poštovani učenici, roditelji i djelatnici, 

uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju, uz Upute koje su objavljene 26. kolovoza 2021., dana 5. studenog 2021. izašle su dodatne Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. - dopuna. Upute se posebno referiraju na nošenje maski tijekom trenutne epidemiološke situacije.  

• za učenike od 5. razreda OŠ nadalje tijekom cijelog boravka u školi i tijekom boravka u učionici, čak i kada je riječ o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između svih osoba (učenika, nastavnika i dr.) veći od 1,5 m.

 • za nastavnike, odgajatelje i druge djelatnike škola i dječjih vrtića kao i roditelje i druge odrasle osobe tijekom cijelog boravka u školi/dječjem vrtiću i tijekom boravka u učionici odnosno odgojno-obrazovnoj grupi (iznimno cijepljeni odgajatelji i učitelji razredne nastave kao i odgajatelji i učitelji razredne nastave koji su unazad 12 mjeseci preboljeli COVID-19 ne trebaju nositi masku kada borave u svojem razrednom odjelu odnosno u svojoj odgojno-obrazovnoj grupi)

• za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole (uključujući četvrti razred) kod prolaska zajedničkim prostorijama odnosno u svim situacijama kraćeg trajanja kada se učenici jednog razrednog odjela miješaju s učenicima drugog razrednog odjela (u učionici učenici do 4. razreda, uključujući četvrti razred, ne nose masku)

Raspored sjedenja u učionicama nužno je organizirati na način da se ostvari što je mogući veći razmak između učenika. Djeca rane i predškolske dobi, kao i učenici s teškoćama u razvoju koji svladavaju posebne programe, ne nose zaštitne maske.

Izuzet od obveze nošenja maske u školi može biti samo učenik/djelatnik čije zdravstveno stanje to onemogućuje. Navedeno utvrđuje nadležni školski liječnik za učenika ili obiteljski liječnik za djelatnika.

Maske nije potrebno nositi za vrijeme nastave tjelesne i zdravstvene kulture, drugih oblika tjelesne aktivnosti i za vrijeme objeda.

Možete ih detaljno pročitati na https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/11/Upute-za-sprje%C4%8Davanje-i-suzbijanje-epidemije-bolesti-COVID-19-vezano-uz-rad-pred%C5%A1kolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-%C5%A1kola-u-%C5%A1kolskoj-godini-2021.-2022..pdf

Čuvajte se, ravnateljica Mirna Slavković Misir!

 [više]

Natjecanje u čitanju naglas-županijska razina natjecanja

Autor: SANJA GOLUBIČIĆ, 5. 11. 2021. 14:27

Dana 29. listopada 2021. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Vinkovcima održana je županijska razina Natjecanja u čitanju naglas.

Našu je školu predstavljala učenica četvrtoga razreda Gloria Ignjačić pod mentorstvom učiteljice Karoline Bakšaj. Na natjecanju se predstavila ulomkom iz knjige Otfrieda Preusslera Mala vještica te pokazala izvrsnu pripremljenost i zavidan nastup.

Čestitamo našoj učenici i njezinoj mentorici!

 [više]

Obavijest o nastavku nastave na daljinu Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 4. 11. 2021. 14:14

Nastavno na trenutnu pogoršanu epidemiološku situaciju u svezi epidemije COVIDA- 19  koronavirusa, Stožer civilne zaštite Vukovarsko - srijemske županije donosi odluku da se od 8. do 12. studenog 2021. nastava odvija po  Modelu C- nastava na daljinu u školama čiji je osnivač Vukovarsko-srijemska županija.

To znači da će se za sve razrede naše škole (od 1.do 8. r.) i dalje održavati nastava na daljinu prema rasporedu sati.

Dokument u "više"

 [više]

💰Svjetski dan štednje💰31.listopada

Autor: Mirna Slavković Misir, 31. 10. 2021. 17:38

Ove godine u sklopu nastave Matematike s učiteljem Antoniom Živkovićem i učenicima od 5. do 8. razreda obilježen je 💸💸Svjetski dan štednje💸💸

Svjetski dan štednje 💰💰 obilježava se 31. listopada jer su se tada sastali predstavnici svjetskih štednih ustanova želeći pronaći izlaz iz krize koju je prouzrokovao Prvi svjetski rat.

Sudionici toga kongresa usuglasili su se da je štednja prijeko potrebna za razvoj čovječanstva pa je ustanovljen Svjetski dan štednje kao oživljavanje borbe protiv rasipništva. Tu je odluku donijelo 350 delegata iz 27 zemalja svijeta koji su predstavljali oko 100 milijuna štediša. Time je započeta era promišljanja o očuvanju postojećih resursa i promjena u njihovom korištenju. Sukladno tome, kroz nastavu matematike učenici su upoznati s važnosti štednje, načinima uštede i nekim metodama uštede.

Učenici 5. razreda izrađivali su kasice u obliku geometrijskih likova, dok su učenici 6. razreda sudjelovali u izradi plakata na danu temu.

Učenici 7. i 8. razreda upoznati su s različitim modelima štednje, te s nekim zanimljivostima o štednji i potrošnji novca općenito, te su im dani savjeti o raspoređivanju džeparca.

Cilj ovog projektnog dana bio je osvijestiti učenike o važnosti uštede i pametnog raspolaganja novcem.

 [više]

Projektni dan "Kad bi špencle divanilo" Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 29. 10. 2021. 18:59

U sklopu projektnog dana "Kad bi špencle divanilo" održali smo radionicu na istoimenu temu gdje smo prikazali ciklus nastanka "špencleta".

Učenici su na dar dobili edukativnu slikovnicu Muzeja Cvelferije istog naziva.

Vodeći nas kroz slikovnicu gošća/ravnateljica Muzeja Cvelferije Martina Mišetić nas je na zanimljiv način upoznala s procesom nastanka špenzleta te različitim predmetima koji su potrebni za obradu vune.

Pojašnjen je i povijesni kontekst nastanka špenzleta, odnosno vrijeme Vojne granice te su istaknute prigode u kojima se špenzle nosilo.

Razredna nastava i predškolci su sudjelovali u radionici u kojoj su različitim tehnikama (bojice, flomasteri, pastele) prema promatranju nacrtali i naslikali cvelfersko špenzle...

 [više]

Sudjelovali smo u Maratonu čitanja: Minuta za čitanje

Autor: Mirna Slavković Misir, 29. 10. 2021. 14:30

Središnji događaj ovogodišnje manifestacije Mjesec hrvatske knjige bio je virtualni maraton čitanja održan 23. listopada 2021. godine pod nazivom "Minuta za čitanje".

Učenice 7. razreda Tea Lončarević, Ana Šolaja i Martina Šolaja na poticaj svoje mentorice i učiteljice hrvatskoga jezika Karoline Bakšaj sudjelovale su u Maratonu čitanja koji je organizirala Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci.

Učenice 4. razreda Gloria Ignjačić i Ana Jurić pod mentorstvom učiteljice razredne nastave Mirele Lešić također su sudjelovale u Maratonu čitanja.

 

Kako je to zvučalo, pogledajte i poslušajte na sljedećim poveznicama:

https://www.youtube.com/watch?v=uxtdPmGJPPU

https://www.facebook.com/gkvk1875/videos/403486531252547

 [više]

Obavijest o jesenskom odmoru i online nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 29. 10. 2021. 13:27

U ponedjeljak 1.11. blagdan je Svih svetih te je taj dan neradni dan i nastava neće biti održana. 

U utorak i srijedu 2. i 3.11. su jesenski praznici za učenike.

Zbog  pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane  epidemijom COVID- 19 koronavirusa, Odlukom (odluka u prilogu pod "više") Vukovarsko-srijemske županije u četvrtak 4.11. i petak 5.11 za sve učenike bit će organizirana nastava prema modelu C- nastava na daljinu odnosno svi  učenici ostaju kod kuće i prate nastavu online. Online nastava za učenike odvijat će se:

 • za razrednu nastavu kroz postojeće grupe prema uputama koje su učitelji dostavili roditeljima
 • za predmetnu nastavu preko Teamsa u realnom vremenu prema redovnom rasporedu za jutarnju smjenu

 

Odmorite se tijekom jesenskih praznika, brinite o sebi i svojim bližnjima te poštujte epidemiološke mjere!

                                 Ravnateljica: Mirna Slavković Misir, mag.prim.educ

 [više]

Posjet Općinskoj narodnoj knjižnici Drenovci Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 28. 10. 2021. 16:56

Knjižničarka Mihaela Galović je upoznala učenike s radom knjižnice i pravilima ponašanja u knjižnici.

Razgovaralo se o dosad posjećenim knjižnicama te razlikama između školske i narodne (gradske) knjižnice.

Nakon toga, učenici su slušali priču „Kako je zeko zavolio knjižnicu“. Nakon slušanja učenici su izražavali vlastite dojmove i doživljaje priče.

Upoznali su se s odjelima knjižnice i sadržajima koje ona nudi. Učenici su upoznati i s načinom posuđivanja knjiga, važnosti čuvanja knjiga i s vraćanjem knjiga na vrijeme, o razlici između knjižnice i knjižare…

Na samome kraju, učenici su se upisali u Općinsku narodnu knjižnicu Drenovci i posudili slikovnicu ili knjigu po vlastitom izboru, a neki i dvd.

 [više]

Europski tjedan kodiranja (#CodeWeek)

Autor: SANJA GOLUBIČIĆ, 22. 10. 2021. 12:39

2. i 4. razred

Osmu godinu zaredom održava se Europski tjedan programiranja sa ciljem razvijanja kreativnosti, rješavanja problema i suradnje kroz programiranje za sve dobne skupine. I ove godine bili smo dio ovog događanja.     

Svi učenici na kraju su dobili potvrde o sudjelovanju, a učiteljica ih još jednom pohvaljuje za veliki trud i veselje kojim su pristupili zadacima.

 [više]

Svjetski dan jabuka 20.listopada Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 20. 10. 2021. 21:01

Danas smo u našoj školi obilježili dan kraljice voća - Svjetski dan jabuka (20.10.)

Dan smo započeli pričanjem priče. Učenici su se nalazili u formaciji kruga, učiteljica Mirela Lešić započinje priču i dodaje jabuku jednom od učenika. Učenik koji je primio jabuku nastavlja priču. Zadatak je bio priču obogatit pridjevima. Jabuka je pripala učeniku koji je izrekao posljednju rečenicu naše priče.

2. se razred poigrao s matematičkim jabukama. Učenici su dolazili do ploče na kojoj se nalazi stablo jabuke te ubirali plodove ispod kojih se krio zadatak. Učenik koji se našao ispred ploče usmeno je odgovarao na zadatak. Ostali učenici su vrednovali njegov odgovor te ukoliko je bio točan jabuku su smjestili u košaru u protivnom pored košare.

4. razred se vrlo kreativno poigrao s omjerima sastojaka za svoj kolač. Izradili smo razrednu kuharicu. Učenici su vrlo uspješno osmislili svoj recept za kolač od jabuka. Nakon toga, učenici su se zasladili kolačem od jabuka, čipsom od jabuka te su na užini kušali kompot i sok od jabuka. Upoznali smo se s koristima jabuke, načinima prerade, te poznatim sortama jabuke koje su učenici imali priliku kušati te ju ocijeniti odabirom odgovarajućeg smajlića.

Tehnikom kolaža, na ovu temu, učenici su izradili zanimljive likovne radove I na kraju dana u školskom dvorištu uživali smo u štafetnim igrama u čijem je centru bila kraljica voća 🍎🍏

 [više]

KAKO USPJEŠNO UČITI 📙📚📓

Autor: Mirna Slavković Misir, 20. 10. 2021. 17:26

Učenici uče iz različitih razloga...zbog dobre ocjene, zbog položaja u društvu, zbog straha od neuspjeha, zbog znanja, zbog roditelja...zasigurno ima još razloga, ali je najvažnije znati kako učiti.

Zato su učenici šestog razreda na satima razrednika istražili temu, izveli važne zaključke i sastavili savjete za uspješno učenje.

1. NAPRAVI PLAN UČENJA Učiti svaki dan u isto vrijeme. Svaki dan planirati učenje Prvo učiti teže gradivo, a zatim lakše. Učiti bez prestanka 40-50 minuta, a zatim nagraditi se pauzom od 10 do 15 minuta. Planiranje pomaže da se bolje organiziramo i na taj način učimo manje, ali naučimo više.

2. PROSTOR ZA UČENJE Pronaći osvijetljeno i mirno mjesto gdje te nitko neće ometati. Učiti uvijek na istom mjestu. Prozračiti prostor prije početka učenja - svježi zrak pomaže boljem radu mozga. Prije početka pripremiti na stol sve što je potrebno za učenje tog predmeta. Maknuti sve što odvlači pažnju - maknuti mobitel

3. ZA VRIJEME UČENJA Pročitati cijelu lekciju naglas...pogledati slike, grafove. Podijeliti lekciju na manje dijelove. Čitati po dijelovima, voditi bilješke - zapisati najvažnije riječi, pojmove, opisati grafove, slike. Prepričati sebi na glas, ponoviti ako je potrebno. Postupak ponoviti sa svim dijelovima lekcije.

Na kraju, prepričati cijelu lekciju...ako je potrebno i više puta.

Provjeriti znanje uz pomoć pitanja iz udžbenika.

Ponavljanje i prepričavanje lekcija najvažniji su dio učenja!

 [više]

BOTANIČARI I PROJEKT „ IZLIJ VODU DA NAS NE BODU”

Autor: Mirna Slavković Misir, 19. 10. 2021. 19:28

U suradnji sa Odjelom za biologiju, učenici su istraživali raširenost azijskog tigrastog komarca u svome okolišu.

Zadatak je bio jednostavan...upoznati karakteristike komaraca, bolesti koje prenose, postaviti klopku sa pločicom i vodom na sjenovito mjesto, nakon sedam dana donijeti u školu klopke, uz pomoć mikroskopa prebrojati jajašca uz pomoć aplikacije rezultate poslati Odjelu za biologiju.

Rezultati istraživanja pokazali su da se azijski tigrasti komarac širi i da ga ima u našem okolišu. Suzbijanje razmnožavanja je otežano jer se legla komaraca nalaze na privatnim posjedima te tretiranje nije moguće provesti.

Zato trebamo svi zajedno raditi na prevenciji...isprazniti vodu iz svih predmeta (burad, kante, igračke, staklenke), redovito čistiti krovne oluke, spriječiti sakupljanje kišnice (sakupljena voda ne smije stajati dulje od 5 dana), ispuniti rupe u betonu ili kamenu....ukloniti stajaću vodu gdje komarci polažu svoja jajašca.

Mentorica: Mirela Redžić

 [više]

KREATIVNA PRIRODA I BIOLOGIJA

Autor: Mirna Slavković Misir, 19. 10. 2021. 17:19

Da bi bolje i lakše usvoji i razumjeli gradivo, učenici su na nastavi prirode i biologije izrađivali različite modele.

Učenici osmog razreda izradili su model sustava za izlučivanje i upoznali važnost svakog organa.

Učenici šestog razreda izradili su modele Sunčevog sustava i istražili osobitosti i upoznali važnost svakog organa.

Učenici sedmog razreda uplovili su u mikroskopske dimenzije i izradili modele biljnih, životinjskih i bakterijskih stanica.

Mentor: Mirela Redžić

 [više]

Međunarodni dan kravate 18.listopada

Autor: Mirna Slavković Misir, 19. 10. 2021. 16:16

Jučer su učenici 3.razreda s učiteljem Tomislavom Filipovićem obilježili Međunarodni dan kravate (Hrvat ju je izmislio) gdje su uz prigodan film pomoću kolaž papira izradili vlastite kravate.

 [više]

🍞🍞Dani kruha🍞🍞 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 18. 10. 2021. 16:28

Miris tijesta osjeti se na sve strane to nas podsjeti na jesenske dane 

14.listopada učenici predškole i razredne nastave pod vodstvom: Marije Aleksić, Vesne Klačar, Mirele Lešić, Tomislava Filipovića, Marije Abramović i jedne vrijedne i darežljive bake su gledali kako se mijesi kruh, sudjelovali u ukrašavanju/oslikavanju tijesta te su darovanu smjesu za pracne/šapice/medenjake oblikovali u modlice, a nakon pečenja uživali u degustiranju😋

Nakon dana pripreme, uslijedio je i dan izvedbe recitacija i rukotvorina

Voditeljica programa i mentorica Marija Dujmović Tomljenović, mentorice Mirela Lešić i Karolina Bakšaj. Učenice redom recitirajuć: Dora Abramović, Iva Ivaniš, Sara Ivanković, Helena Jurić, Tena Jurić, Viktoria Misir, Gloria Ignjačić i Ana Jurić.

Još jednom hvala divnim roditeljima na poslanim proizvodima od brašna!

Nedostajali ste nam kako bi uveličali našu svečanost.

 [više]

DJEČJI TJEDAN

Autor: Ana Miškulin, 18. 10. 2021. 13:14

Dječji tjedan obilježava se svake godine prvog tjedna u mjesecu listopadu. Moto obilježavanja svake godine je Ljubav djeci prije svega, a ono što se rado uči i potiče kod djece je promocija dječjih prava. Knjižničarka Ana obilježila je Dječji tjedan prigodnim radionicama u 1. i 3. razredu.

 [više]

KNJIŽNICA: Upoznavanje s knjigama s popisa lektire

Autor: Ana Miškulin, 18. 10. 2021. 12:46

 

Učenici 3. razreda 13. listopada su posjetili školsku knjižnicu kako bi otkrili koje se knjige kriju na njihovom popisu lektire.

 [više]

Godišnji plan i program rada i Kurikulum za šk.god.2021./2022.

Autor: Mirna Slavković Misir, 14. 10. 2021. 15:55

Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 13. i 14. Statuta Osnovne škole „Davorin Trstenjak“, Podgajci Posavski, a  na prijedlog Učiteljskog vijeća, Vijeća  roditelja i ravnatelja škole, Školski odbor  na sjednici održanoj 6. listopada 2021. godine usvojio je Godišnji plan i program rada škole i školski Kurikulum.

 

Dokumenti su dostupni ovdje: GPP i ŠK.kurikulum

 [više]

Jesen u našoj školi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 13. 10. 2021. 08:17

U tjednu zahvalnosti za plodove zemlje učenici razredne nastave zajedno sa svojim učiteljima i kuha

U tjednu zahvalnosti za plodove zemlje učenici razredne nastave zajedno sa svojim učiteljima i kuharicom, jesenjim bojama, obojali su kutak škole.

Dok su jedni crtali, izrezivali i oslikavali lišće kojim smo ukrasili stablo, drugi su uz pomoć učiteljice oblikovali stablo.

Uz doživljaje s izleta, učenici su se prisjećali izgleda šume u jesen. Na jedan sat postali su slikari, te su nam vrlo uspješno dočarali promjene u prirodi.

Razgovaralo se i o radovima ljudi u jesen, plodnim poljima. Prepuni sijena i slame, ali s osmijehom od uha do uha učenici su uživali u izradi Jesenka; Čovjeka koji se nakon rada u polju vratio kući s bogatim plodovima jeseni. 🎨 🍁🍂🌤️🍎🌽

Pod "više" je više fotografija cool

 [više]

NOVE KNJIGE U KNJIŽNICI

Autor: Ana Miškulin, 11. 10. 2021. 10:58

Ministarstvo znanosti i obrazovanja doniralo je sredstva u iznosu 1 500 kn za opremanje osnovnoškolskih knjižnica obveznom lektirom i stručnom građom. 

 [više]

"Pozdrav jeseni" - izlet u šumu Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 7. 10. 2021. 08:35

4. listopada, "Pozdrav jeseni", školski tradicionalni izlet u šumu kraj Save.

 

Nakon godine dana ustezanja administrativno osoblje, učitelji i učenici od 1.r do 8.razreda su uživali u druženju i učenju na otvorenom. Posljednji sunčani i topli dan je iskorišten u punom potencijalu.

 

Zahvaljujemo obitelji Matijević jer su nam pružili usluge svoje vikendice.

 

Više fotografija u "više"

 [više]

Dan učitelja 5.listopada

Autor: Mirna Slavković Misir, 5. 10. 2021. 04:17

Sretan Dan učitelja!

Janusz Korczak umro je sa 200 djece u plinskoj komori, držali su ga za ruke do kraja. Bio Poljak, židov, učitelj, liječnik, vojnik, pedagog. Cijeli život posvetio je djeci. Nije ih napustio ni kada su došli najteži trenuci. S njima je otišao u smrt, iako su ga nacisti neposredno prije ulaska u vagone prepoznali i ponudili mu poštedu pod uvjetom da napusti djecu, a on je to odbio. Ova herojska gesta imala je veliki utjecaj i na mnoge naciste. U mnogim svjedočanstvima ponavljaju se isti događaji - nasmijana djeca koja hodaju s Januszem i veselo pjevaju. Władysław Szpilman napisao je da su djeca bila odjevena u najbolju odjeću i bila radosna jer su bila uvjerena da idu na selo, a na čelu kolone bio je dječak koji je svirao violinu. Korczak je u naručju nosio dvoje najmlađih.

Posljednje putovanje iz Doma za siročad opisao je i pjesnik Władysław Szlengel u jednoj svojoj pjesmi. "Danas sam vidio Janusza Korczaka, Dok je hodao s djecom u posljednjem maršu, A djeca su bila svečano odjevena, Kao za nedjeljnu šetnju parkom. Janusz Korczak hodao je naprijed Gole glave, očima bez straha, Jedno dijete ga je držalo za džep, Dva mališana držao je u rukama.

" Tijekom svoje karijere Janusz Korczak ponavljao je deset važnih odgojnih načela:

1. Ne očekujte da će vaše dijete biti ono što vi želite da bude. Pomozite mu da postane sobom, a ne tobom.

2. Nemojte tražiti od djeteta da vam vrati za sve što ste učinili za njega. Dali ste mu život, kako bi vam se odužio? Jednog dana ono će dati novi život, a njegovo dijete još jedan.

3. Nemojte se istresati na dijete zbog vaših problema, da ne biste u starosti jeli suhi kruh. Kako si namjestite krevet, u takvom ćete krevetu spavati.

4. Ne gledajte na njegove probleme s visine. Život daje svakome prema njegovoj snazi, a možete biti sigurni da mu je jednako teško kao i vama, a možda i teže jer još nema dovoljno životnog iskustva.

5. Ne ponižavajte ga.

6. Ne zaboravite da su najvažniji susreti čovjeka susreti s djecom. Pridajte im više pažnje - nikad ne znate koga susrećete u djetetu.

7. Ne zamarajte se ako ne možete učiniti nešto za svoje dijete. Samo zapamtite: za dijete nije učinjeno dovoljno ako nije učinjeno sve što vam je bilo moguće.

8. Dijete nije tiranin koji će preuzeti vaš cijeli život. Nije to samo meso i krv. Ono je dragocjen biser koji vam je darovan da zapali novi oganj u vašem životu. Ono je plod ljubavi majke i oca, u kojima neće rasti "vaše", "vlastito" dijete, već duša povjerena vama na čuvanje.

9. Naučite voljeti i cijeniti tuđu djecu. Nikada im ne činite ono što ne biste učinili svome.

10. Volite svoje dijete takvo kakvo je - netalentirano, neuspješno, odraslo. Uživajte s njim i radujte mu se! Trenuci s djetetom blagdani su koje još uvijek imate.

Hvala ti veliki Čovječe!

 [više]

Eurospki dan jezika 26.rujna

Autor: Mirna Slavković Misir, 4. 10. 2021. 12:50

Kao i prošlih godina i ove godine je obilježen Europski dan jezika koji se svake godine tardicionalno obilježava 26.rujna Prigodom obilježavanja Europskog dan jezika, učenici 5. - 8. razreda izrađivali su plakat s temom o europskom danu jezika i na različitim jezicima napisali "Razgovaraj sa mnom". Učenici su izrađivali zastave 🇭🇷🇮🇪🇫🇷🇪🇺🇬🇷🇩🇪🇨🇭europskih država, poruke "Razgovaraj sa mnom", crtali likove osoba koje govore te poruke, iurađivali narukvice i jos mnogo toga. Svi učenici koji u sudjelovali na kraju sata su dobili prigodne narukvice. Mentor: Jerko Mikanović (učitelj Njemačkog jezika)  [više]

Posjet učenika osmih razreda Vukovaru Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 23. 9. 2021. 23:36

🇭🇷🇭🇷Dana 22. 9. učenici osmog razreda Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski Ema Jurić i Kristijan Matijević s učiteljem Povijesti Markom Damjanovićem, sudjelovali su u projektu: „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“. 🇭🇷🇭🇷 •Posjet Vukovaru započeo je dolaskom u Memorijalni centar Domovinskog rata. 🪖🪖 •Nakon doručka za učenike održano je detaljno i poučno predavanje o Domovinskom ratu. •Po završetku predavanja započeo je obilazak prostora Memorijalnog centra Domovinskog rata. •Uskoro je uslijedio posjet memorijalnim mjestima u Vukovaru (Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti, Kukuruzni put – Put spasa, Župa sv. Filipa i Jakova, Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata, Spomen dom Ovčara, masovna grobnica na Ovčari, Velepromet i Borovo Commerce). • Nakon ručka slijedio je odlazak u Gradski muzej Vukovar i Muzej Vučedolske kulture. •Na kraju posjeta Vukovaru učenicima ostalo je slobodno vrijeme koje su mogli iskoristiti po vlastitoj želji. 👣👣 Iako vrijeme nije išlo na ruku posjetiteljima grada Vukovara, učenici su mogli uživati u bogatom programu. Mnoge činjenice i informacije o Vukovaru i njegovim herojima predane su učenicima na daljnje čuvanje. 🇭🇷🇭🇷

 [više]

🚦Poštujte naše znakove!🚦

Autor: Mirna Slavković Misir, 23. 9. 2021. 16:52

 

23.rujna 2021.godine učenike 1.razreda posjetio je kontakt policajac 🚔👮‍♂️ Dražen Dugonjić kako bi pričao o sigurnosti u prometu u sklopu projekta
 
🚸⛔"Poštujte naše znakove".⛔🚸
 

Cilj akcije je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu,a posebice djece kao najranjivije skupine.

 
🚆🚉🚊🚞🚍🚎🚑🚒🚔🚖🚘🚚🚜🚲
 
Učenici i učiteljica 👩‍🏫 su dobili fluoroscentne prslučiće koje je osigurala policijska postaja Vrbanja.
 
Hvala!
 
 [više]

BESPLATNA ONLINE PREDAVANJA ZA RODITELJE

Autor: Mirna Slavković Misir, 10. 9. 2021. 15:29

Obavijest roditeljima,

u sklopu Školskog preventivnog programa želimo uključiti što veći broj roditelja naše škole na

besplatna online predavanja kroz projekt „Pomozimo djeci prevladati tugu i strah.“

Cilj je ovih predavanja ublažavanje teškoća i problema u ukupnom funkcioniranju djece i mladih uzrokovanih posljedicama pandemijske krize.

Teme predavanja:

 • Pozitivan razvoj i prevencija poremećaja
 • Problemi usamljene djece
 • Važnost razvoja socijalne kompetencije kod djece
 • Odgojni stil roditelja - dobre i loše strane
 • Razlike u odrastanju dječaka u odnosu na djevojčice

 

Molimo sve zainteresirane roditelje da se prijave na dolje navedene adrese i obavezno naznače u koju školu im idu djeca. Kome nije jasno slobodno se obratiti defektologu.

Način prijave roditelja na:

 sonja.jarebica@gmail.com ili  https://tisiok.hr/

gdje će dobiti link za prijavu- Zoom platforma.

Prvo predavanje je 22.rujna 2021. u 18 sati.

Tema:  „Pozitivan razvoj i prevencija poremećaja“

Predavanja provodi Udruga za pružanje psihosocijalne i pedagoške pomoći djeci i mladima.

Više o udruzi možete pročitati na https://www.tisiok.hr/

 [više]

Donacija klima uređaja

Autor: Mirna Slavković Misir, 7. 9. 2021. 16:40

Na 🏫 postavljeno 5 novih klima u vrijednosti
📣 23 500kn
Zahvaljujemo na💸💸💸 donaciji općini Drenovci
 [više]

Obavijest o početku nastave za šk.god. 2021.2022.

Autor: Mirna Slavković Misir, 3. 9. 2021. 13:52

Prvi dan nastave je u ponedjeljak 6. rujna 2021. godine.

Imamo 7 odjela i ove nastavne godine:

1. razred, razrednica Vesna Klačar

2. i 4. razred, razrednica  Ivana Kozić/Mirela Lešić

3. razred, razrednik Tomislav Filipović

5.razred, razrednica Ksenija Ozdanovac

6. razred, razrednica Mirela Redžić

7. razred, razrednik Marko Damjanović

8. razred, razrednik Jerko MIkanović

U ponedjeljak

 • Predmetna nastava (od 5.do 8.r.) doći u 8h
 • Predškola u 9 h
 • Razredna nastava (od 1.do 4.r.) doći u 10h

Sve učenike će u ponedjeljak dočekati besplatni udžbenici koje je osiguralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i radne bilježnice i ostale materijale koje je osigurala Općina Drenovci. Učenici će roditeljima dati izjave na potpis  o preuzimanju udžbenika i ispunjene vratiti sljedeći dan u školu.

Roditelji će biti obaviješteni putem grupa o točnom rasporedu dolaska u školu na roditeljski sastanak. Učenici dolaze sami u školu s preobućom i torbama. Učenici od 5. do 8. razreda nose zaštitne maske u školi.

Učenici 1. razreda dolaze u pratnji jednog roditelja.

Sve učenike će dočekati razrednici.

 7. i 8. razred prvi ulaz, a 5. i 6. razred drugi ulaz, u 8 h

 1. i 3. razred prvi ulaz, a 2. i 4. razred drugi ulaz u 10 h

Roditelj koji ulazi u školu obvezan je držati razmak od 1,5 metra u odnosu na druge učenike/djelatnike škole i u školu obvezno ulazi s maskom. 

Raspored smjena za sljedeći tjedan je:

 • 1. smjena od 8:00 sati učenici od 5. do 8. razreda
 • 2. smjena od 14:05 sati učenici od 1. do 4. razreda

I ova godina započinje uz određena ograničenja i epidemiološke mjere  zbog pandemije COVID-19. temeljni dokument za izradu epidemioloških mjera koje svaka škola primjenjuje sukladno svojim prostornim i materijalnim uvjetima donijeli su Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 26. kolovoza 2021. godine i možete ga pročitat ovdje

Pridržavanjem navedenih mjera štitimo zdravlje djece/učenika, odgojno-obrazovnih radnika i svih zaposlenika u odgojno-obrazovnoj ustanovi, a neizravno i zdravlje svojih obitelji i građana Republike Hrvatske. Stoga je iznimno važno provoditi navedene mjere, držati se uputa vezanih uz dolazak, ulazak i izlazak iz ustanove, kretanje po ustanovi, raspored i organizaciju rada u školi. 

 

 [više]

Ljetni filmski festival

Autor: Mirna Slavković Misir, 23. 8. 2021. 15:38

Dođi i uživaj!  [više]

Obavijest o udžbenicima

Autor: Mirna Slavković Misir, 19. 8. 2021. 14:52

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je i ove godine osiguralo besplatne udžbenike za sve učenike osnovne škole.

Općina Drenovci je osigurala besplatne druge obrazovne materijale (radne bilježnice, atlase, likovne mape, kutije za Tehničku kulturu, Biologiju, Kemiju, Fiziku  i dr.) 

Učenici će sve obrazovne materijali preuzeti prvi dan nastave 6. rujna 2021. godine. 

 
 
 [više]

DAN ŠKOLE

Autor: SANJA GOLUBIČIĆ, 18. 6. 2021. 09:21

Odvoji malo vremena kad si bez inspiracije, kad ti treba malo veselja, kad ti treba malo društva i doživi jednu nastavnu godinu kroz uradak pod nazivom DAN ŠKOLE!
Zahvale svim vrijedim djelatnicima i učenicima koji su radili kontinuirano kroz cijelu godinu!
 
KLIK NA POVEZNICU:
 [više]

Radionica za 8.razred: Kako pripremiti tijelo i um za javni scenski nastup? Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 17. 6. 2021. 15:19

Prvi dio:

 • predstavljanje i međusobno upoznavanje 
 • osvješćivanje govornog aparata 
 • zagrijavanje tijela treningom pod nazivom „Fontana“ (osvješćujemo fokus, partnera i scensku prisutnost)  

Drugi dio:

 • glumačke vježbe – nakon što smo osvijestili glas i tijelo započinjemo s glumačkim vježbama kojima se trenira prisutnost, koncentracija, scenska elokventnost, mašta. Prve tri vježbe (hea-ha-sha, abeceda, skok na broj tri) koristit ćemo kao uvod u samu glumu, one su pokazatelj motoričkih sposobnosti, spretnosti, brzine odnosno akcije – reakcije. Sljedeće tri vježbe (igra sa stolicom, čitam/čitaš - volim te/ja tebe ne, igra – budi televizor) bave se razigravanjem mašte, pronalaženjem emocija i kontrolom iste.

Treći dio: 

 • podjela u dvije grupe - svaka grupa će dobiti zadatak  koji će morati glumački uprizoriti – 15 minuta za grupni rad + sama izvedba događaja pred publikom (drugom grupom) i međusobno komentiranje
 • pojedinačni zadatak – predstavljanje s osviještenim scenskim nastupom                                                                                    Kreatorica i voditeljica radionice: Katarina Šestić

U "opširnije" možete vidjeti više videa.

 [više]

JAVI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE U 2021-2022. GODINI Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ratko Đurić, 15. 6. 2021. 11:39

Poštovani roditelji/skrbnici,

molimo Vas da dođete dana 23. lipnja (srijeda) 2021. godine u 08:00 sati u Osnovnu školu „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski (prostorija programa predškole) upisati djecu rođenu od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine u program predškole za pedagošku 2021./2022. godinu.

Program predškole je obavezan.

 

 [više]

RADIONICA ZA RAZVOJ SOCIOEMOCIONALNIH KOMPETENCIJA

Autor: Ana Miškulin, 15. 6. 2021. 10:54

U petak, 11. svibnja predškolcima je održana radionica za razvoj socioemocionalnih kompetencija.

 [više]

Cijepljenje protiv bolesti COVID-19 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 11. 6. 2021. 13:48

Služba za školsku medicinu Županja obavještava roditelje djece šestog, sedmog i osmog razreda u osnovnoj školi da ako žele da im se djeca cijepe protiv bolesti COVID-19 s cjepivom proizvođača Pfizer koje je odobreno za primjenu kod djece i mladih s navršenih 12 i više godina, da se jave u školsku ambulantu na broj 831 588 srijedom od 13,00 do 16,00 sati.

Prednost pri cijepljenju imati će djeca s kroničnim bolestima (više informacije pod "opširnije") jer one uvećavaju rizik za teže oblike COVID-19 bolesti (kronični srčani, plućni, bubrežni, metabolički bolesnici, imunokompromitirani, oni s Down sindromom itd.).

 

 [više]

Projekt "Stari su voljeli slatko" 5. razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 11. 6. 2021. 12:06

Kreatori i izvođači: Marko Damjanović, Mirela Redžić, Marija Abramović i petaši : Leo, Sara, Viktoria, Edy, Domagoj i Filip!

•U sklopu projektnog dana „Kako su živjeli naši stari” učenici petog razreda predstavili su kako su se nekada pravile slastice

•Uz pomoć razrednice Mirele za primjer su odabrali štrudlu od jabuka i ušećerene orase

•Nakon što su pripremili slastice, uz pomoć nastavnika Marka napravili su plakat na kojemu su prikazali odabrane recepte slastica s područja Cvelferije

Video u "opširnije"

 [više]

Projekt "Što su radili naši stari" Predškole i Razredne nastave Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 11. 6. 2021. 11:44

Predskolci i učenici razredne nastave uz mentorstvo Tomislava Filipović, Vesne Klačar, Ivane Kozić, Marije Aleksić, Jerka Mikanovića, Mislava Tufekčića, Marka Damjanovica, Marije Marušić i Marije Abramović djeci su približili kako se nekad živjelo. Za početak su razgledali unutrašnjost stana🚪⚱, kako je namješten u starinskom štihu, promatranja crne slavonske svinje🐽🐽, domaćeg hrvatskog ovčara🐕, utkrivanja kroz voćnjak🌳🏃‍♀️🏃‍♂️, igranja tradicionalnih igara, proučavanja voćki🍎🍏🍇🍒, polja 🌾🌻🌾🌻koja okružuju prekrasan autenticni stan, do ambara u dvorištu stana. Užine s tradicionalnim listarićima, slušanja glazbe na basprimi i samici🎼, pjevanja tradicionalnih pjesama🎶🎵🎶, vjerskih pomagala i drugog. Puni dojmova su otišli kući.👣👣 Velika hvala svima koji su sudjelovali, a Zahvale i roditeljima koji su omogućili prijevoz.💞

Više fotografija u "opširnije"

 [više]

Osvojili smo 5. mjesto na državnoj razni natjecanja Europa u školi

Autor: SANJA GOLUBIČIĆ, 7. 6. 2021. 11:50

Učenici 8. razreda Tena Abramović, Dijana Šolaja i Ivan Šolaja, natjecali su se na državnoj razni natjecanja Europa u školi u kategoriji multimedijskih radova, pod mentorstvom profesorice Karoline Bakšaj.
Njihov multimedijski rad Zajedno smo jači osvojio je 5. mjesto u kategoriji osnovnih i srednjih škola.
Od srca čestitamo Teni Abramović, Dijani Šolaja i Ivanu Šolaji njihovim, roditeljima te njihovoj mentorici Karolini Bakšaj!
 [više]

Gloria Ignjačić osvojila je drugo mjesto na državnoj razini natjecanja "Europa u školi"

Autor: SANJA GOLUBIČIĆ, 1. 6. 2021. 22:17

Naša škola ponovno ima razloga za slavlje. Gloria Ignjačić, učenica 3. razreda osvojila je drugo mjesto u literarnom  izričaju (dobna skupina 3. – 4. razred OŠ) na državnoj razini natjecanja Europa u školi pod mentorstvom profesorice Karoline Bakšaj. Među brojnim radovima pristiglim na državnu razinu natjecanja, Glorijin literarni rad Paulina i lovac osvojio je drugu nagradu prosudbenoga povjerenstva.

GALERIJA

 [više]

Obnova knjižnice

Autor: Mirna Slavković Misir, 27. 5. 2021. 17:17

Nakon bezuspješne potrage za donatorom (razlozi potresi u Zagrebu, okolici Siska i Petrinje) pronađeno je rješenje💰💰, još jednom zahvaljujemo na pomoći Općini Drenovci  i županu Galiću i VSŽ-u!

🏫🚪🪑 👩‍🏫📚📒📖📓📔📚📕📖📙📘📚📗📖👩‍💻

 [više]

Tehnička kultura - radovi učenika predmetne nastave Vijest ima dokument u privitku

Autor: SANJA GOLUBIČIĆ, 24. 5. 2021. 13:20

Učenici predmetne nastave su izrađivali razne radove na satima Tehničke kulture. Neki od radova su: papirnata kuća, vjetrenjača, mini presa, papirnati most, drvena kuća, vaza, stolna vješalica.

Fotografije radova možete pronaći u prilogu ili klikom na ovu poveznicu: https://app.emaze.com/@AOTQTFZTZ/in-motion.

Radove su izradili pod vodstvom učitelja Ante Adamčevića.

 [više]

Općinska knjižnica i u Posavskim Podgajcima

Autor: Mirna Slavković Misir, 14. 5. 2021. 22:34

OTVORENJE OGRANKA POSAVSKI PODGAJCI 🥳 S ciljem približavanja osnovnih knjižničnih usluga i na manje dostupnim mjestima udaljenim od središta Općine, u četvrtak, 13. svibnja 2021. godine, svečano je otvoren Ogranak Općinske narodne knjižnice Drenovci u Posavskim Podgajcima. Otvorenjem Ogranka nastoji se široj zajednici omogućiti razmjena znanja i dostupnost informacija. Gostima su se obratili Goran Pavlović, ravnatelj Knjižnice, Jakša Šestić, načelnik Općine Drenovci, Andrija Matić, pročelnik za poljoprivredu Vukovarsko – srijemske županije i Iva Grković u ime Ministarstva kulture, ali i kao voditeljica Matične službe za narodne i školske knjižnice Vukovarsko – srijemske županije. Čast rezanja vrpce pripala je učenicima Osnovne škole "Davorin Trstenjak" Posavski Podgajci. Nakon svečanog otvorenja, uslijedio je polazak u razgledavanje prostora Ogranka, a o njegovom fondu nazočne je upoznao ravnatelj drenovačke knjižnice. Prostor Ogranka smješten je na katu Doma kulture Posavski Podgajci, a u njemu se nalaze odjel za odrasle, dječji odjel te čitaonica dnevnog tiska. Ogranak radi od ponedjeljka do petka od 13:00 do 15:00 sati. Pozivamo sve mještane Posavskih Podgajaca i drugih mjesta Općine da nas posjete u Ogranku, te postanu naši vjerni korisnici!  [više]

Obnova školskog igrališta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 13. 5. 2021. 15:35

📢Uz potporu Općine Drenovci i Vukovarsko - srijemske županije odobrena✅ su sredstva u iznosu 600 000 kuna za obnovu školskog igrališta čak od davne 1976.
Veselimo se realizaciji projekta! 🍾🍾
Velika hvala na razumijevanju i podršci gore navedenim 🥅⚽️🏀🏐🏸🥅
 
 
 [više]

Obavijest o održavanju nastave od 10.svibnja 2021. godine, opet smo svi zajedno! Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 6. 5. 2021. 15:41

Poštovani roditelji i dragi učenici, na temelju Odluke Vukovarsko-srijemske županije od ponedjeljka 10.svibnja 2021. godine učenici od 1. do 8. razreda nastavu pohađaju u školi prema sljedećem rasporedu:

 • 1. smjena  učenici od 1. do 4. razreda 
 • 2. smjena učenici od 5. do 8. razreda

Nastava će se održavati prema redovnom rasporedu.

               Dokument je u "opširnije"

  Radujemo se vašem dolasku,

                                    ravnateljica:  Mirna Slavković Misir, mag. prim. educ                   

 

 
 [više]

Rezultati natječaja "Citatom motiviraj druge!"

Autor: Mirna Slavković Misir, 4. 5. 2021. 10:39

 

 

Povodom Noći knjige organiziran je natječaj

"Citatom motiviraj druge!".

 [više]

Noć knjige u našoj školi

Autor: Mirna Slavković Misir, 4. 5. 2021. 10:12

Tema ovogodišnje Noći knjige bila je Ljekovita moć knjige i sve organizirane aktivnosti bile su u skladu s epidemiološkim mjerama.

 [više]

Svjetski dan knjige

Autor: SANJA GOLUBIČIĆ, 23. 4. 2021. 17:19

I knjiga ima svoj dan! Danas obilježavamo SVJETSKI DAN KNJIGE. Zanimljiva je slučajnost što Dan hrvatske knjige obilježavamo samo dan ranije, 22. travnja. Odlukom Sabora Republike Hrvatske 1996. godine taj je datum odabran u spomen na Marka Marulića, koji je 22. travnja 1501. godine dovršio svoj ep Juditu.

 [više]

Kad ne možemo mi u lutkarsko kazalište, može lutkarsko kazalište nama! Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 23. 4. 2021. 15:22

Ponosna mentorica Marija Župan sa svojim Rajevačkim predškolcima koji su presretni zbog svojih umjetničkih djela i dramskih ostvarenja, osmjeh ne silazi s ustiju! U "opširnije" vidite fotografije i videe!

 [više]

Virtualna Noć knjige 🤓📚 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 23. 4. 2021. 11:33

23. i 24. travnja obilježavamo Dan hrvatske knjige i Svjetski dan knjige i autorskih prava. 

Povodom Noći knjige otvara se natječaj "Citatom motiviraj druge". Odaberite najdraži citata iz knjige i izradite poster, najbolji poster će biti nagrađen!

Možete se okušati i u kvizu JA TO ZNAM! 

vaša knjižničarka: Ana MIškulin 

 [više]

Dan hrvatske knjige

Autor: SANJA GOLUBIČIĆ, 21. 4. 2021. 17:24

Svake godine, 22. travnja obilježavamo jedan jako poseban i važan dan - DAN HRVATSKE KNJIGE. Otac hrvatske književnosti, Marko Marulić, na taj je dan 1501. godine dovršio svoj biblijsko-vergilijanski ep „Judita“.

Ep se sastoji od šest pjevanja, a Marulić je temu preuzeo iz Staroga zavjeta. U epu je riječ o udovici Juditi koja spašava svoj narod ubivši Holoferna, vojskovođu babilonskoga kralja Nabukodonozora. Djelo je objavljeno 1521. godine u Mletcima. Datum prvotiska otkriva nam da ove godine obilježavamo 500. obljetnicu prvotiska “Judite“.

Marulić je svojim epom nagovijestio jedinstvo hrvatskoga jezika, a djelo se smatra prvim umjetničkim epom ispjevanim na hrvatskome jeziku.

 [više]

Program za "Noć knjige"

Autor: Mirna Slavković Misir, 21. 4. 2021. 10:23

Program za Noć knjige

 

Citatom motiviraj druge! - natječaj za izradu postera s citatom iz knjige.

Najbolji poster bit će nagrađen!

Kviz- Ja to znam! - online kviz o poznatim dječjim knjigama.

Strah nije u modi - uz pomoć slikovnice Ana i Gospodin Strahojed predškolci će pokušati prebroditi svoje najveće strahove.

Članske iskaznice - svaki učenik dobit će člansku iskaznicu za školsku knjižnicu.

 [više]

Odluka - oblik nastave poslije proljetnog odmora 2020./2021.

Autor: Mirna Slavković Misir, 9. 4. 2021. 14:03

Odlukom osnivača Vukovarsko-srijemske županije (Odluka u prilogu) od 12.4.2021., do promjene Odluke, učenici naše škole nastavu imaju kako slijedi:

 

- predškola i 1. do 4. razred u školi prema jutarnjem rasporedu sati

- 5. do 8. razredi nastava na daljinu (online) prema popodnevnom rasporedu sati

ravnateljica: Mirna Slavković Misir

 [više]

Sretan Uskrs i nadolazeći blagdani

Autor: Mirna Slavković Misir, 2. 4. 2021. 16:03

Prema Kalendaru rada šk. god. 2020./2021. proljetni odmor za učenike počinje 2. travnja 2021. godine (petak) i završava 9. travnja 2021. s tim da nastava počinje 12. travnja 2021. godine prema sljedećem rasporedu:

 • 1. smjena učenici razredne nastave ( od 1. do 4. razreda)
 • 2. smjena učenici predmetne nastave ( od 5. do 8. razreda)

 

 

Ravnateljica: Mirna Slavković Misir

 [više]

Uskrs (Literarna i Recitatorska skupina)

Autor: SANJA GOLUBIČIĆ, 2. 4. 2021. 15:12

Uskrsni ili uskršnji?

Bliži se blagdan Uskrsa kojeg će uskoro proslaviti svi kršćani. Prigodnim aktivnostima kroz aktivno obilježavanje ovoga blagdana spoznat ćemo njegov značaj, upoznati običaje i tradicijske načine proslave. Međutim, nameće nam se pitanje kako izvesti pridjev od imena najvažnijega kršćanskog blagdana?

Uskrisiti ili uskrsnuti?

 

U hrvatskome jeziku postoje oba glagola – uskrisiti uskrsnuti, no ne možemo ih upotrijebiti u istome kontekstu. Glagol uskrisiti znači ‘vratiti u život, učiniti koga živim’ i uz njega uvijek dolazi imenica (za živo) u akuzativu. Glagol uskrsnuti nije prijelazan, a znači ‘vratiti se u život, ustati iz mrtvih, oživjeti’.

Primjerice, Isus je uskrisio Lazara, ali Krist je uskrsnuo.

 

Sretan i blagoslovljen Uskrs uz obilje Božje radosti žele vam učenici Literarne i Recitatorske skupine.

Pogledajte rad Recitatorske i Literarne skupine pod vodstvom učiteljice Karoline Bakšaj:

https://vimeo.com/532276197

 [više]

Pozdrav proljeću i Uskrsu Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 1. 4. 2021. 17:23

Napokon smo dočekali lijepe, sunčane dane, blagdansko raspoloženje i proljetni odmor učenika.

Cijela škola prigodno je okićena veselim bojama i uskršnjim motivima. Naši vrijedni učenici izrađivali su ukrase za Uskrs, čestitke i pisanice, gnijezda i piliće, pisali su čestitke obitelji i prijateljima, pravili plakate uređivali panoe.

 Pod opširnije pogledajte kako je to izgledalo te si dopustite da vam veseli uskršnji motivi i proljetne boje podignu raspoloženje i pripreme vas za predstojeće radosne dane.

 [više]

Noć s Andersenom u školskoj knjižnici

Autor: Mirna Slavković Misir, 1. 4. 2021. 14:45

Svake godine posljednjeg petka u ožujku, uoči rođendana Hans Christiana Andresena, održava se međunarodna manifestacija „Noć s Andersenom“.

Bajke Hansa Christiana Andersena najpoznatije su priče na svijetu i u svakome pobuđuju sjećanja na djetinjstvo. U želji za poticanjem čitanja kod djece još u najranijoj dobi, jedna češka narodna knjižnica započela je manifestaciju "Noć s Andersenom". 

„Noć s Andersenom“ obilježila je knjižničarka Ana zajedno s predškolcima i učenicima 1. i 2. razreda. Na samom početku razgovarali su o H.C. Andersenu i bajkama koje napisao. Zatim su učenici poslušali zvučnu bajku Ružno pače i na taj način prisjetili se sadržaja bajke. Svi učenici su se složili kako je važno prihvatiti različitost i onog drukčijeg od nas samih. Nikada se ne treba voditi nečijim vanjskim izgledom već njegovim srcem. Bajka ih je potaknula na razmišljanje kakvi su oni prijatelji i pobudila je kod njih želju za ponovnim čitanjem.

Svaki učenik izradio je svog 3D labuda ili labudicu koju  su ponijeli kući kako bi ih uvijek podsjetili na bajku Ružno pače i na to da treba prihvaćati različitost i onog drugačijeg od nas samih. Na samo kraju razgibali su se plešući Pačji ples.

                                                                      Ana Miškulin, knjižničarka

 [više]

LUTKARSTVOM KROZ LEKTIRE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 29. 3. 2021. 18:27

LUTKARSTVOM  KROZ LEKTIRE, odžanom 25.ožujka s trećim i četvrtim razredom

 1. Dio radionice – 10 min

- Predstavljanje i upoznavanje – 10 min

Prvi dio radionice zamišljen je kao team building tijekom kojega se planira uspostaviti atmosfera grupe u kojem su se đaci opustili i zaigrali.

 1. Dio radionice – 30 minuta + 5 min pauze

- izrada lutke zijevalice pomoću čarape (tijelo), dugmići (oči), kolaž papir (oči, jezik), vuna (kosa)

U drugom dijelu radionice polaznici su naučili da predmet animacije (lutka) može biti bilo koji predmet pa tako i obična čarapa. Pažnja je bila usmjerena na izradu jedne vrste lutaka – zijevalice. Tijekom same izrade lutke poticali su maštu, kreativnost kroz samostalno stvaranje sadržaja.

      3. Dio radionice – 50 min

- animacija zijevalica kroz likove iz lektirnog naslova – 80 min

U trećem dijelu radionice đaci su naučili kako se koristi lutka, na koji način se animira i stvara konkretan sadržaj. Animirali su dobiveni lik za koji su izradili lutku. Naučili su razmišljati izvan okvira same priče - glumački i lutkarski. 

CILJ RADIONICE :

Potaknuti polaznike na kreativnost, osloboditi im maštu te kroz igru naučiti animirati i stvarati scenski sadržaj čija okosnica priče proizlazi iz zadanog lektirnog naslova (približiti im samo čitanje lektira i način gledanja na knjige i likove u njima). Pripomoći učiteljima i roditeljima u svladavanju lektirnog sadržaja.

Radionice je održana preko aplikacije ZOOM aplikacije

Kreatorica i voditeljica radionice: mag.art Katarina Šestić

Ostale fotografije možete vidjeti u "opširnije"

 

 [više]

Dani hrvatskoga jezika

Autor: SANJA GOLUBIČIĆ, 19. 3. 2021. 15:10

Mjesec ožujak diljem zemlje posvećen je hrvatskome jeziku te se na različite načine u školama i odgojno-obrazovnim institucijama obilježavaju Dani hrvatskoga jezika u razdoblju od 11. do 17. ožujka. Ova kulturna manifestacija utemeljena je odlukom Hrvatskog sabora 1997. godine u spomen na Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskoga književnoga jezika  koja je objavljena 17. ožujka daleke 1967. godine. Deklaracija  je tada označavala borbu za samostalnost hrvatskoga jezika i svijest o bogatoj i osebujnoj kulturnoj baštini, o potrebi i pravu da hrvatski jezik nazivamo svojim imenom.

Recitatorska skupina: Sara Ivanković i Viktoria Misir (5. razred) i
Literarna skupina: Tena Abramović, Natalia Ivičić i Ivan Jurić (8. razred) i njihova učiteljica Karolina Bakšaj istraživali su povijesni razvoj hrvatskoga jezika od početaka hrvatske pismenosti i proučavali jezične savjete. Iako je danas engleski jezik „najmoćniji“ jezik, hrvatski jezik određuje naš identitet. Jedino se materinski jezik usvaja „svim osjetilima“ i nije moguće više niti jedan jezik usvojiti na taj način. Sve što danas znamo, primili smo jezikom. Upravo je zbog toga bitno osvijestiti što nam hrvatski jezik jest, što nam znači i da ga upravo zbog toga cijenimo i volimo.
Zanimljivosti o Danima hrvatskoga jezika i odabrane jezične savjete potražite u prezentaciji koja se nalazi u prilogu:

https://view.genial.ly/60528eb1ee410d0db1b050c9/presentation-basic-thesis

 [više]

Korizma je vrijeme odricanja zbog ljubavi prema Isusu. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 10. 3. 2021. 18:08

U vremenu smo kada se na poseban način pripremamo za najveći kršćanski blagdan - Uskrs.

Korizma je vrijeme posebne priprave, vrijeme u kojem nas Isus poziva da slijedimo njegov put: svima činiti dobro. Korizma je sveto vrijeme u kojem vjernici, od Čiste srijede do Velikog petka, poste i čine dobra djela.
 
Vrijeme odricanja zbog ljubavi prema Isusu. Isus je prihvatio križ, patnju i smrt kako bi po svojem uskrsnuću svima koji u njega vjeruju, koji jedne druge ljube, podario novi život.
Isusova čista ljubav prema nama pokazala nam je što i tko je zapravo ljubav.
Pogledajte na našoj FB stranici kako naši petaši vide ljubav
https://www.facebook.com/631424620374552/videos/1169522833507768
Mentorica/vjeroučiteljica: Ana Dikonić

 

 [više]

Dukatići čuvaju prirodu 9. kreativni likovni natječaj "Volim mlijeko" i poziv na uključenje u projekt "Dukatići čuvaju prirodu"

Autor: Mirna Slavković Misir, 10. 3. 2021. 16:35

Mentorica Ivana Kozić i učenici 3.i4.razreda

Ovim putem zahvaljuju sudionicima naše škole  3. i 4. razreda: Ani Jurić, Gloriji Ignjačić, Leonu Lovriću, Ivi i Juraju Ivaniš na sudjelovanju  527 škola maštovitim, zelenim i veselim radovima  i  zahvala mentorici Ivani Kozić kroz "Priznanje"

 [više]

Sudjelovali smo u nagradnome natječaju "Škola - prijatelj starijih: Uzvratimo osmijehom"

Autor: Autorizirani korisnik iz druge škole , 3. 3. 2021. 22:18

Udruga Sijede vrijede uputila je učenicima od 5. do 8. razreda u Republici Hrvatskoj poziv na sudjelovanje u natječaju „Škola - prijatelj starijih: Uzvratimo osmijehom“ kako bi potaknuli i unaprijedili poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi, potaknuli socijalnu uključenost starijih, promicali razvoj društvene suradnje, međugeneracijske solidarnosti i volonterstva te senzibilizirali javnost o potrebama starijih osoba.

Učenice 8. razreda Tena Abramović i Natalia Ivičić, na poticaj svoje mentorice i nastavnice hrvatskoga jezika Karoline Bakšaj, sudjelovale su u natječaju i u svojim literarnim radovima opisale na koji način izmamljuju osmijeh na lice svojih baka, djedova i starijih sugrađana.

Čestitamo našim učenicama i njihovoj mentorici na uspjehu!

 [više]

Dan ružičastih majica Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 24. 2. 2021. 21:50

Mentorica Marija Aleksić i predškolci: Rita Jurić,Josip Lovrić, David Lulić, Lara Filipović, Doria Ignjačić, Viktorija Cvitković, Ana Klarić, Petar Kozić i Timon Misir.

Neke od divnih poruka koje su nam napisali: Trend je biti frend, Zašto se boriti kad možemo dogovoriti, Nasilje nije igra, ...

Ostale poruke možete vidijeti pod "opširnije"

 [više]

Sudjelovali smo u obilježavanju Međunarodnoga dana materinskoga jezika

Autor: Autorizirani korisnik iz druge škole , 21. 2. 2021. 21:10

Međunarodni dan materinskoga jezika obilježavamo 21. veljače svake godine. Materinski je jezik termin kojim označavamo prvi jezik koji neka osoba nauči u svojoj obitelji. Stručnjaci tvrde da je znanje materinskoga jezika vrlo važno pri formiranju mišljenja, a istraživanja pokazuju da osoba koja nije svladala svoj materinski jezik ima problema s učenjem ne samo drugih jezika već i s učenjem uopće.

Svjesna uloge materinskoga jezika u razvoju komunikacijskih vještina i oblikovanju svijesti i kreativnosti Organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu pri Ujedinjenim narodima donijela je 1999. godine odluku o proglašenju 21. veljače Međunarodnim danom materinskoga jezika. Imajući cilj promicanje jezične raznolikosti i višejezično obrazovanje UNESCO želi podsjetiti da jezici nisu samo vitalan dio civilizacijskog kulturnog naslijeđa, već i nezamjenjivi izraz ljudske kreativnosti.

Istraživanja pokazuju kako polovici od šest tisuća svjetskih jezika prijeti nestanak u idućih nekoliko naraštaja, jer polovicu svih jezika govori samo deset tisuća i manje govornika, a čak četvrtinu samo tisuću osoba. Obrazovni sustavi širom svijeta i internet zanemaruju tisuće jezika, što ugrožava i bogatstvo ljudskog znanja.

Učenici 8. razreda Tena Abramović, Natalia Ivičić i Ivan Jurić pod vodstvom mentorice nastavnice  Karoline Bakšaj, sudjelovali su u obilježavanju Međunarodnoga dana materinskoga jezika koje je organizirao Europski dom Zagreb.

 [više]

Poklade vs. Valentinovo Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 12. 2. 2021. 17:44

 

Predškola s mentoricom Marijom Aleksić

Razredna nastava s mentorima Tomislavom Filipovićem i Ivanom Kozić

Predmetna nastava s mentoricom Marijom Vidaković Tulić

 

 

Slučajnim odabirom postavljena naslovna fotografija, za više fotografija kliknuti na "opširnije"

 [više]

Valentinovo Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 12. 2. 2021. 17:11

Blagdan sv. Valentina - svećenika, mučenika, zaštitnika zaljubljenih i oboljelih od epilepsije. Valentinovo je dan zaljubljenih i obilježavamo ga 14.2. Taj dan mnogi poklanjaju ružu dragoj osobi kao znak ljubavi i poštovanja. Ta tradicija je jako duga, a svoje korijenje vuče još u 3. stoljeću.

U doba drevnog Rimskog Carstva, u vrijeme u kojem su Rimljani progonili kršćane, u gradu Rimu živio je mudar i čestit svećenik po imenu Valentin.

Sveti Valentin bio je mudar, ljubazan te je postao ugledan među kršćanima, ali i poganima.

Više o životu svetog Valentina:

https://vjeronaucni-portal.com/wp-content/uploads/2015/03/Sveti_Valentin_vjeronauk_radni_materijal.pdf?fbclid=IwAR24IDjJB1Ym3uOhmepr3ve0hqlkQnFJZlaxxktcNnhj6-qfLevf35OO-WY

Interaktivni kviz o sv. Valentinu:

https://vjeronaucni-portal.com/14-pitanja-o-sv-valentinu-on-line-kviz/?fbclid=IwAR0Ux3q5zpkseO-wa3BgFcarnw8ZRNo2WF8V-8ooZT1bxHkmmjNSH3QkfT8

Digitalna vježba - Sv. Valentin:

https://vjeronaucni-portal.com/sveti-valentin-digitalne-vjezbe/?fbclid=IwAR3dNWzM4T0TaI_OP38crPtqkDaVjD2wb2w3IkNrRvepRG0iun6JrjQwjv4

Fotografije možete pogledati u "opširnije"

 

Vjeroučiteljica: Ana Dikonić

 [više]

PRIJEDLOG ZA IZBOR PREDSTAVNIKA RADNIKA U ŠKOLSKI ODBOR Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ratko Đurić, 12. 2. 2021. 12:10

Sindikalna povjerenica Sindikata hrvatskih učitelja podružnice OŠ "Davorin Trstenjak" Podgajci Posavski dana 12. veljače 2021. godine podnosi Prijedlog za izbor predstavnika radnika u Školski odbor Osnovne škole "Davorin Trstenjak" Podgajci Posavski.

Mandat članovima Školskog odbora Osnovne škole "Davorin Trstenjak" traje do 21. ožujka 2021. godine.

 [više]

Akcija prikupljanja slikovnica i dječjih knjiga za djecu iz Petrinje

Autor: Mirna Slavković Misir, 10. 2. 2021. 16:37

 
Međunarodni dan darivanja knjigom obilježava se 14. veljače i volonterski je projekt kojim se želi probuditi ljubav prema čitanju i darivanju kod djece.
 
Naša škola odlučila je ove godine sudjelovati u ovom projektu uz akciju prikupljanja slikovnica i dječjih knjiga pod geslom
"Čitam, dam, sretan sam - svoju knjigu daruj i srce djece u Petrinji obraduj".
 
Mole se svi učitelji, učenici, roditelji i nenastavno osoblje da sudjeluju u ovoj akciji i pregledaju svoje police s knjigama i izdvoje one slikovnice i dječje knjige za koje smatraju da bi obradovale djecu u Osnovnoj školi Mate Lovraka iz Petrinje.
 
Knjige ne trebaju biti nove, ali trebaju biti očuvane.
 
Unutar knjiga može se napisati posveta, umetnuti pisamce ili crtež podrške.
 
Akcija prikupljanja slikovnica i knjiga traje od 11. veljače do 19. veljače 2021.
 
Učenici donacije mogu skupiti u svom razrednom odjelu i po završetku akcije dostaviti ih u knjižnicu, a učitelji i nenastavno osoblje mogu svoje donacije ostaviti u kutiji koja će nalaziti u zbornici.
 
Knjižničarka: Ana Miškulin
 
 
 [više]

Dan Sigurnijeg Interneta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Autorizirani korisnik iz druge škole , 9. 2. 2021. 14:26

Svake veljače, drugog utorka u mjesecu, udruženje Insafe/INHOPE uz potporu Europske Komisije organizira „Dan Sigurnijeg Interneta“ kojemu je cilj promicanje sigurnije i odgovornije upotrebe online tehnologije i mobilnih uređaja, posebice među djecom i mladima.

Tema ovogodišnjeg Dana sigurnijeg interneta koji se obilježava 9.2.2021. je „Zajedno za bolji Internet.“

Vođeni temom „Zajedno za bolji Internet“, ove godine želimo obilježiti taj dan kao superheroji koji se bore protiv svih opasnosti na internetu kako bi zajedno stvorili bolji Internet.

Klikom na poveznicu otvorit ćete kratku, ali bogatu prezentaciju:

https://view.genial.ly/601e84a7a198a90d2050d543/interactive-image-zajedno-za-bolji-internet

Otkrijte koje se sve opasnosti kriju na internetu i odaberite svog superheroja. Svaki superheroj ima neku supermoć i bori se protiv neke opasnosti. Otvori će vam se zabavni zadaci i kvizovi, a rješavanjem učite i ponavljate naučeno kako bi se mogli boriti za bolji Internet.

 

 [više]

DAN CRVENIH HALJINA

Autor: Mirna Slavković Misir, 5. 2. 2021. 20:30

Cilj je podići svijest o specifičnostima moždanog udara u žena, upozoriti na pogubne posljedice zanemarivanja simptoma i potrebu promjena načina života.

Obilježava se prvog petka u veljači.

Važno je biti svjestan čimbenika rizika te poduzeti odgovarajuće mjere koje smanjuju šanse za nastanak moždanog udara.

Zahvaljujemo mentoricama Mariji Aleksić i predškolcima koji će čuvati svoje bake i mame, Ivani Kozić i 4.razredu te 5. razredu, uz mentoricu Mirelu Redžić, a posebno našim OSMAŠIMA koji su se potrudili osvijestit kroz kratak edukativni video, video se nalazi na našoj FB stranici škole.

 [više]

BRINI O SEBI - BUDI DOBRO - proŽIVI COVID Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 1. 2. 2021. 18:51

Vrijeme proteklih mjeseci u kojem dominiraju epidemiološke mjere uzrokovane bolešću COVID-19 za sve nas prilično je teško. Naša svakodnevica i rutina koja nam je možda ponekad bila teška, ali poznata, u značajnoj mjeri se promijenila. Naime, ne možemo viđati svoje prijatelje, voditi svoje živote onako kako bismo htjeli, zabavljati se... Svi smo na određeni način reagirali na trenutnu situaciju, neki boreći se lakše s njom, a neki teže. U situacijama kada nam je teško postoji puno načina kako se kvalitetno brinuti o sebi, a jedan od načina nudi nam Središnji ured za demografiju i mlade Republike Hrvatske koji je izradio prigodnu brošuru pod nazivom „BRINI O SEBI - BUDI DOBRO - proŽIVI COVID“. U brošuri se nalazi i letak s telefonskim brojevima (095/701-7928, naša županija) za psihološko savjetovanje mladih za svaku županiju te mnoge korisne situacije kako prebroditi „koronakrizu“ i na koji način zatražiti pomoć, savjet i prijateljski odgovor.

Brošuru i navedeni letak možete pronaći pod "opširnije".

 [više]

Plan upisa u 1. razred za 2021./2022. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 29. 1. 2021. 16:26

Poštovani roditelji učenika 1. razreda u 2021./2022. školskoj godini,

- obveznici su djeca rođena do 31. ožujka 2015.
- predprijave od 8. do 19. veljače 2021. godine u uredovnom vremenu tajništva škole. Zbog epidemiološke situacije možete nazvati na tel.: 032/867-005 te tajniku reći osnovne podatke o djetetu.
- za prijevremeni upis djeteta Zahtjev za upis treba poslati u županiju do 31. ožujka.
- postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece Stručno povjerenstvo škole obavljati će od 31. ožujka do 15. lipnja 2021.

- upis djece u 1. razred 1. i 2. lipnja 2021.

Više možete pročitati u priloženom dokumentu, a za nejasnoće oko upisa javite se školskom defektologu!

 [više]

Obavijest o održavanju nastave od 1. veljače 2021. godine Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 29. 1. 2021. 16:11

Na temelju Odluke Vukovarsko-srijemske županije od ponedjeljka 1.veljače 2021. godine učenici od 1. do 8. razreda nastavu pohađaju u školi prema sljedećem rasporedu:

 • 1. smjena  učenici od 1. do 4. razreda 
 • 2. smjena učenici od 5. do 8. razreda

Nastava će se održavati prema redovnom rasporedu.

Svi koji su se hranili i dalje se mogu hraniti, a mogu se prijaviti i novi, kuharica je spremna. 

Veselimo se ponovnom susretu!

 [više]

POČETAK DRUGOG POLUGODIŠTA 2020./2021.

Autor: Mirna Slavković Misir, 13. 1. 2021. 13:00

Kao što je i najavljeno, 2. polugodište kreće u ponedjeljak 18. siječnja 2021. 

Za sada, kao što ste čuli i u vijestima, u školu dolaze učenici razredne nastave  (1.- 4.) dok učenici predmetne nastave (5.- 8.) nastavljaju s nastavom na daljinu po popodnevnom rasporedu.

Zapravo, drugo polugodište kreće, kako smo i završili prvo polugodište.

Nadam se da će se epidemiolooška situacija uskoro još više popraviti te će  svi učenici dolaziti u školu. 

Držimo se svih do sada preporučenih mjera (ulazak u školu, redovito pranje ruku, ne miješanje raznih skupina, nošenje maski kada je to preporučeno…) 

Dok su ovakve mjere, razredna nastava će ići samo u jutarnju smjenu.

Za predmetnu nastavu (prvi tjedan po popodnevnom rasporedu) učitelji će za svaki dan postavljati lekcije i materijale u realnom vremenu i taj sat biti u komunikaciji s đacima, kao što je prethodno bilo i napisano, u suprotnom sat se broji kao neopravdan!

No nema sumnje da će svi biti odgovorni i marljivi! 

Uživajte u preostalom odmoru, skupljajte snagu i trenirajte strpljenje, lijep pozdrav i sretno!

v.d. ravnateljica Mirna Slavković Misir

 [više]

Čestit i blagoslovljen Božić žele djelatnici i učenici naše, usprkos svemu, vesele škole!

Autor: Mirna Slavković Misir, 24. 12. 2020. 15:37

Uživajte u velikom trudu svih i režiji Sanje Golubičić.
 
https://view.genial.ly/5fe23825fa68050cfca40643/presentation-bozicna-priredba?fbclid=IwAR2d8RdMXUKYGcm3tW8RFYOblWwPfU_lvgjtEup7Taoz-xO70KkWR-uKs9U
Stisni link/poveznicu i uživaj ili se ponosi, ovisi TKO si😁
 [više]

Reciklirani Božić

Autor: Autorizirani korisnik iz druge škole , 22. 12. 2020. 19:00

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je ekološko-obrazovni nagradni natječaj “Od starog novo, za dar od srca”.

Cilj natječaja je da se djeci i mladima u okviru zadane teme, uz elemente ponovne uporabe (eng. upcycling), približi pravilan način gospodarenja otpadom i potakne promjena svijesti o vrijednosti stvari koje više ne koriste.

Učenici 8. razreda (Ivan Šolaja, Dijana Šolaja, Tena Abramović, Ivan Jurić i Natalia Ivičić) sudjelovali su u izradi božićnih ukrasa pod vodstvom učiteljica Karoline Bakšaj i Sanje Golubičić. Radove i proces nastajanja su fotografirali i snimali i sve složili u kratki video kojim su se prijavili na nagradni natječaj.

Priključite se i vi izradi božićnih ukrasa i poklona od starih i odbačenih stvari te ih koriste višekratno kako bi utjecali na smanjenje otpada. Iznenadimo svoje najmilije poklonima koje smo sami izradili i dali im novo ruho!

Pogledajte kratki video radionice:

http://upotrijebi-ponovno.zaljepsunasu.hr/prijavljeni-radovi/reciklirani-bozic/ 

 

 

Učiteljica Sanja Golubičić

 [više]

Odluka o održavanju nastave po modelu C - predmetna nastava

Autor: Mirna Slavković Misir, 14. 12. 2020. 16:19

Zbog nezadovoljavajuće epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa COVID-19 Vukovarsko-srijemska županija donijela je Odluku o održavanju rada osnovnoškolskih ustanova kojima je Vukovarsko-srijemska županija osnivač, po modelu C organizacije nastave (online nastava).
Ova Odluka odnosi se samo na razrede predmetne nastave (od 5. do 8. razreda).
 
Odluka se primjenjuje od 15. prosinca 2020. (utorak) do najmanje 15. siječnja 2021. godine.
Za naše učenike nastava će se održavati u realnom vremenu prema rasporedu sati kako smo i najavili preko aplikacije Teams.
 
Nastavnici će se javljati učenicima u realnom vremenu s objašnjenjima, javljanjem uživo putem video poziva, uputama i zadacima.
Učenici za vrijeme sata rješavaju dobivene zadatke, mogu se javiti nastavnicima za vrijeme tog sata i do kraja sata trebaju riješiti zadatke.
Idući sat je novi predmet novi nastavnik, novi zadaci koji se rješavaju i tako redom prema rasporedu sati.
Dobivene domaće zadaće rješavat će kao i kad su u školi.
Nastavnici i učenici će imati radni dan kakav bi i imali kao da su fizički u školi, naravno s odmorima. Primjerice, ako su učenici jutarnja smjena od 8 h, sat traje 45 minuta i s malim i velikim odmorom.
Svi učenici su dobili tablete, tako da svi mogu pratiti nastavu online.
 
Da bi ovakva nastava uspjela potrebna nam je podrška i suradnja roditelja.
 
Dužnost roditelja je osigurati sudjelovanje kao na nastavi kao i za vrijeme odvijanja nastave u školi. Nedopustivo je da učenik radi bilo što (spavanje, igranje igrica, nekakvi kućanski poslovi...) dok je nastava.
Za nesudjelovanje na nastavi učenici će biti evidentirani kao da su izostali s nastave.
Roditelji trebaju osigurati djetetu miran kutak i radni prostor kako bi nesmetano sudjelovali na nastavi.
Ovakvim pristupom učenici neće izgubiti dnevnu rutinu i moći će samostalno rješavati školske obveze.
Ukoliko i kada dođe do promjene svi ćete biti obaviješteni provjerenim i pravovremenim informacijama
 
#budimoodgovorni

 

 

 [više]

Natjecanje Dabar Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 14. 12. 2020. 16:06

DABAR(BEBRAS)

Dabar je natjecanje koje promiče informatiku i računalno razmišljanje među učiteljima i učenicima, ali i u široj javnosti. Dabar je osmišljen kako bi se svoj djeci omogućilo jednostavno sudjelovanje kroz online natjecanje, koje se sastoji od niza izazovnih zadataka osmišljenih od strane stručnjaka iz pedesetak zemalja. Natjecanje ima pet kategorija, a učenici rješavaju 12 zadataka uz vremensko ograničenje od 40 minuta.

Održano je u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske od 9. do 13. studenoga 2020. na CARNET-ovom sustavu MOOC.

Kategorije su:

 1. MikroDabar za učenike 1. i 2. razreda osnovne škole
 2. MiliDabar za učenike 3. i 4. razreda osnovne škole
 3. KiloDabar za učenike 5. i 6 razreda osnovne škole
 4. MegaDabar za učenike 7. i 8. razreda
 5. GigaDabar za učenike svih razreda srednje škole

Naši učenici su prvi put sudjelovali u kategoriji MiliDabar – učenici 3. i 4. razreda i postigli dobre rezultate.

Za sve sudionike natjecanja pripremljene su digitalne značke i diplome koje samostalno preuzimaju iz sustava mooc.carnet.hr. Svi učenici dobili su i digitalne značke.

Organizator natjecanja za Hrvatsku je Udruga “Suradnici u učenju”. Podršku natjecanju i ove godine daju Hrvatski savez informatičara, Visoko učilište Algebra, CARNET i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Stranice međunarodnog natjecanja su http://bebras.org, a hrvatsko sjedište je na portalu ucitelji.hr gdje možete pronaći dodatne informacije i rješenja zadataka.

Sanja Golubičić

 

 [više]

Dani kruha

Autor: Mirna Slavković Misir, 27. 10. 2020. 22:54

Vrijedne nastavničke i đačke ruke !  [više]

DAR GRADSKE KNJIŽNICE VINKOVCI Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 23. 10. 2020. 11:24

Slikovnica na dar, dar, zaklade Ana Rukavina!

 [više]

Zahvalnica

Autor: Mirna Slavković Misir, 16. 10. 2020. 14:35

 [više]

Crveni križ, humanitarna akcija!

Autor: Mirna Slavković Misir, 9. 10. 2020. 13:01

Poštovani građani, pozivamo vas da se uključite svojim dobrovoljnim novčanim prilogom u prikupljanju sredstava za nabavku bolesničkih pomagala za potrebe stanovnika iz grada Županja, općina našega kraja: Babina Greda, Bošnjaci, Gradište, Cerna, Drenovci, Gunja, Štitar i Vrbanja.

Za donirani novac bit će vam uručen numerirani bon zahvalnosti Hrvatskog Crvenog križa s oznakom vrijednosti.

Prikupljivači će biti označeni posebnim znakom Crvenog križa.

Unaprijed zahvaljujemo na sudjelovanju!

 [više]

Bazeni Lenije - obavijest

Autor: Mirna Slavković Misir, 14. 9. 2020. 08:27

OBAVIJEST

Školske godine 2019/20. započeli smo provedbu programa „Naučimo plivati – škola plivanja“.  Sve aktivnosti morali smo zaustaviti 14. ožujka 2020. godine zbog epidemije COVID-19.

Bazeni Lenije ispunjavaju sve sanitarno-tehničke uvjete za rad, ali zbog propisanih epidemioloških mjera vezanih za prijevoz djece, trenutno nismo u mogućnosti nastaviti realizaciju projekta. Otvoreni  smo za individualne dolaske te grupe koje se formiraju na bazenu a dolaze pojedinačno.

Provođenje programa   „Naučimo plivati – škola plivanja“ nastavit ćemo   čim to epidemiološka situacija bude dozvolila.

                                                                                     

                                                                                           Vaši bazeni Lenije

 [više]

OBAVIJEST RODITELJIMA I UČENICIMA!

Autor: Mirna Slavković Misir, 27. 8. 2020. 14:20

Poštovani roditelji i učenici,

dana 7. rujna 2020. početak je nove nastavne godine 2020./2021. Nalazimo se u izazovnim vremenima koja nalažu da se brzo i spretno prilagodimo novim situacijama, a upravo tako ćemo i započeti ovu školsku godinu. Kako bi nam bilo što lakše snaći se, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. Iznimno je važno da se s navedenim uputama temeljito upoznate. Upute možete pronaći na "opširnije" i poveznici  

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf

 [više]

Bravo! Gloria Ignjačić osvojila je deseto mjesto na državnoj razini natjecanja Europa u školi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 7. 7. 2020. 15:23

Učenica drugoga razreda Gloria Ignjačić, prepoznata od razrednica Mirne Slavković Misir i Ivane Kozić, a pod vodstvom mentorice, nastavnice Karoline Bakšaj osvojila je deseto mjesto na državnoj razini natjecanja Europa u školi. Gloria je ostvarila izvanredan rezultat na natjecanju u literarnom izričaju (dobna skupina 1. - 4. razred OŠ).

Među brojnim radovima pristiglim na državnu razinu natjecanja, prosudbeno povjerenstvo dodijelilo je Glorijinom literarnom radu Moja velika pustolovina deseto mjesto.

Gloria će, zajedno sa svojom mentoricom, nazočiti svečanoj dodjeli nagrada i priznanja koja će se održati u rujnu u Europskom domu u Zagrebu.

Čestitamo svestranoj Gloriji i njezinoj mentorici na velikom uspjehu te im želimo mnogo uspjeha u daljnjem radu i još mnogo lijepih nagrada te zahvaljujemo njezinoj obitelji i učiteljicama!

 [više]

DAN ŠKOLE

Autor: Mirna Slavković Misir, 29. 6. 2020. 10:02

Dragi đače, roditelju, učitelju, prijatelju, slučajni prolazniče... Dobrodošao u našu malu toplu školu, puno vesele zaigrane ali i odgovorne djece.

Nadam se da ćete uživati što smo pripremili za vas u glavnom angažmanu i aranžmanu mlade i vrijedne Sanje Golubičić.

Ravnateljica Mirna Slavković Misir

Klikni i uživaj:

https://sites.google.com/view/dan-skole-os-d-trstenjaka-pp?fbclid=IwAR02td7thI5WT79Y9nyXPhCtHSteC7B1V4FKo3WzomqeMoy8X_1LUgKJjL4

 [više]

Upis učenika u 1. razred OŠ školske 2020/2021. godine

Autor: Mirna Slavković Misir, 15. 6. 2020. 08:45

 Poštovani roditelji/skrbnici !

Molimo Vas da dođete dana 19. lipnja (petak) 2020. godine (primljenim pozivom u dogovoreno vrijeme) radi upisa učenika/ce u  prvi (1.) razred Osnovne škole školske 2020./2021. godine u Osnovnu školu „Davorin Trstenjak“ Posavski Podgajci, M. Gupca 160, Posavski Podgajci.

Napomena:

- ponijeti osobnu iskaznicu djeteta, odnosno drugu javnu ispravu kojom se može utvrditi njegov identitet i mjesto prebivališta ili boravišta.

 

Obrazloženje

U prvi razred osnovne škole upisivati će se djeca koja do 1. travnja 2020. godine imaju navršenih 6 godina života.

 

 

            

 

 [više]

OBAVIJEST UČENICIMA OSMIH RAZREDA I NJIHOVIM RODITELJIMA

Autor: Mirna Slavković Misir, 15. 6. 2020. 08:36

Dragi učenici i roditelji,

postupak prijava i upisa u srednju školu je u punom jeku. Jako je važno da ste dobro upućeni u sva zbivanja i da su vam dostupne sve informacije. Ovo razdoblje je prekretnica u životima učenika koji se pronalaze u svijetu odraslih, ali i roditelja koji usmjeravaju svoju djecu na pravi put. Razrednica Marija Vorih, tajnik škole Ratko Đurić i ja smo vam na raspolaganju za sva pitanja ili nastale probleme. Budite strpljivi i redovito pratite i čitajte sve što je objavljeno u virtualnim učionicama, ali i na mrežnim stranicama koje objavljuju sadržaje vezane za upise u srednju školu i za profesionalno usmjeravanje učenika.

 [više]

OBAVIJEST ZA RODITELJE I UČENIKE

Autor: Mirna Slavković Misir, 22. 5. 2020. 15:14

Poštovani roditelji i učenici,

 nastava počinje u ponedjeljak 25. svibnja 2020. za sve polaznike predškole i učenike razredne nastave te usprkos svemu mi se veselimo vašem dolasku.

Nastavno na prethodnu obavijest važno je naglasiti bitne informacije vezane uz početak nastave od ponedjeljka 25. svibnja 2020.

 

 • Učenici će nastavu pohađati prema važećem jutarnjem rasporedu sa svojim učiteljiteljem/učiteljicom i predmetnim učiteljima/icama njemačkog jezika, engleskog jezika i vjeronauka.
 • Polaznici predškole u školu dolaze u 7:45 sati, a učenici razredne nastave u 7:55 sati, a njihov ulazak u školu koordiniraju njihovi učitelji i odgajateljica.
 • Učenici obavezno u školu nose preobuću, a obuću ostavljaju u svojim  ormarićima školi.
 • Prehrana će u školi biti organizirana u školi za učenike i polaznike predškole.
 • Učenici mogu samostalno dolaziti u školu i odlaziti iz škole, bez pratnje roditelja.
 • Budući da polaznici predškole dolaze i odlaze u pratnji roditelja, preporučuje se koliko je moguće da izbjegavaju ulaziti u školu. Ako je to ipak nužno, kod ulaska u školu i izlaska iz nje svim se osobama savjetuje da drže međusobni razmak (1,5 metar).
 • Dolaske molim najaviti na telefone škole
 • Škola ne uzima izjavu od roditelja radi uključivanja djeteta u ustanovu, a roditeljima je omogućeno naknadno uključivanje djeteta u vrtić i školu.
 • Roditelji/skrbnici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u školu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u školu već se javljaju telefonom ravnatelju škole i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine.

Molimo sve roditelje/skrbnice da pažljivo pročitaju nove Upute HZJZ-a kako bi uočili važne promjene u pristupu, ali i Preporuke MZO-a  (Upute i Preporuke smo priložili u prethodnoj obavijesti, objavljenoj jučer, dana 20. svibnja 2020.).

 

Ovim putem Vas ujedno obavještavamo da je sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama te upisa u 1. razred osnovne škole, uz pridržavanje svih odgovarajućih mjera iz Uputa HZJZ-a.

O točnim terminima testiranja za upis u 1. razred osnovne škole i svim potrebnim radnjama vezanim uz testiranje, koje će se provoditi u našoj školi bit  ćete pravovremeno obaviješteni.

Želimo naglasiti da su roditelji značajna karika u krugu povjerenja za učenje, ali i za podršku učeniku u općem razvoju, usvajanju vrijednosti i odgoja u cjelini. Vjerujemo da se svi zajedno veselimo ponovnom susretu i da ćemo zajedničkim snagama uspješno realizirati sve što je potrebno! Hvala Vam na dosadašnjem strpljenju, razumijevanju i hrabrosti. Vidimo se uskoro!

 

 [više]

Obavijest o organizaciji nastave učenika od 1. do 4. razreda

Autor: Mirna Slavković Misir, 20. 5. 2020. 22:03

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je 20. 5. 2020.

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi

Ove upute namijenjene su za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi od 25. svibnja 2020.

 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_skole.pdf

 

https://skolazazivot.hr

 [više]

OBAVIJEST RODITELJIMA - IZBORNI PREDMETI OD ŠK. 2020/2021. GODINE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ratko Đurić, 19. 5. 2020. 11:34

Poštovani roditelji,

sukladno članku 27. stavku 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja. Izborni predmeti za učenike osnovne škole su Vjeronauk za učenike od 1. do 8. razreda, Engleski jezik za učenike od 4. do 8. razreda te Informatika za učenike 7. i 8. razreda te od sljedeće školske 2020/2021. godine i za učenike od 1. do 4. razreda. S obzirom na sve navedeno te u cilju utvrđivanja broja učenika koji će pohađati nastavu izbornih predmeta u školskoj godini 2020./2021., potrebno je prikupiti suglasnosti roditelja. Obrazac suglasnosti su prilog ovoj obavijesti, stoga, ako imate mogućnost, možete ih isprintati i donijeti u školu. Ako nemate ovu mogućnost, primjerak suglasnosti se nalaziti u školi te ih svaki roditelj može preuzeti u školi. 

Ispunjenu i potpisanu suglasnost donijeti u školu najkasnije do 30. lipnja 2020. godine.

 

 

 [više]

Sistematski pregled za upis u 1.razred osnovne škole - OBAVIJEST Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 13. 5. 2020. 10:59

U prilogu se nalazi obavijest Službe za školsku medicinu vezana za sistematski pregled djece za upis u prvi razred osnovne škole.

Roditelje ćemo o terminu pregleda obavijestiti i telefonski.

 [više]

Obavijest o iznimnoj mogućnosti organiziranje nastave za učenike razredne nastave

Autor: Mirna Slavković Misir, 5. 5. 2020. 14:50

Nastavno na prethodne obavijesti o  iznimnoj mogućnosti organiziranja nastave za učenike od 1. do 4. razreda, a koji ispunjavaju odgovarajuće uvjete koje je propisao Hrvatski zavod za javno zdravstvo https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020-finalno.pdf

te sukladno mjerama Ministarstva znanosti i obrazovanja https://skolazazivot.hr/preporuke-za-organizaciju-rada-u-razrednoj-nastavi-i-upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-u-mjesovitom-modelu-nastave/ ,obavještavamo o rezultatima ankete.

Roditelji učenika razredne nastave su u virtulanim učionicama upoznati s mjerama i izjasnili su se da nitko od učenika razredne nastave neće pohađati nastavu u školi od 11. svibnja    tako da će i dalje svi učenici nastaviti pratiti nastavu na daljinu kao što prate od 16. ožujka 2020.

 [više]

Čestitka

Autor: Mirna Slavković Misir, 10. 4. 2020. 12:45

 [više]

Obavijest o proljetnom odmoru

Autor: Mirna Slavković Misir, 10. 4. 2020. 12:03

OBAVIJEST UČENICIMA

 

Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. i završava 17. travnja 2020., a nastava počinje 20. travnja 2020

Nakon proljetnog odmora, svi učenici će nastavu pratit onako kako su dogovorili s razrednicima. Preporučam da to za predmetnu nastavu bude između 8,00 i 13,00 h.

Učenici će kao i do sada organizirati si slobodno vrijeme, prema svojim potrebama i afinitetima, uz pridržavanje zadanih rokova.

 [više]

Nastava na daljinu, česta pitanja.... Upute ministarstva o ocjenjivanju

Autor: Mirna Slavković Misir, 6. 4. 2020. 15:09

Poštovani roditelji i đaci, na postavljenom linku možete vidjeti kako izgleda ocjenjivanje u "Nastavi na daljinu"    

 

https://skolazazivot.hr/nastava-na-daljinu-cesta-pitanja-i-odgovori-5-4-2020/

 [više]

Bravo!

Autor: Mirna Slavković Misir, 1. 4. 2020. 12:05

USPJEH  NA  NATJECANJU

Europski dom Zagreb i Europski pokret Hrvatska  u školskoj godini 2019./2020. organizirali su natjecanje Europa u školi, međunarodno i nacionalno natjecanje za učenike i mladež,  u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Županijska razina natjecanja održana je 9. ožujka 2020. godine u Osnovnoj školi „Franjo Hanaman“ Drenovci gdje je prosudbeno povjerenstvo odabralo radove za državnu razinu natjecanja. Među odabranim radovima za državnu razinu natjecanja, našao se i literarni rad iz naše škole. U literarnom izričaju (dobna skupina 1.- 4. razred) odabran je literarni rad učenice 2. razreda Glorije Ignjačić Moja velika pustolovina. Učenica je sudjelovala na natjecanju pod vodstvom mentorice, nastavnice Karoline Bakšaj.

Čestitamo našoj učenici i njezinoj mentorici te im želimo mnogo uspjeha na državnoj razini natjecanja!

 

 [više]

Čestitke na uspjehu! Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Slavković Misir, 1. 4. 2020. 11:47

 [više]

Društvena priča o pandemiji korona virusa za djecu

Autor: Mirna Slavković Misir, 31. 3. 2020. 14:36

Dragi roditelji, dragi đaci, pogledajte:

https://mcusercontent.com/a1c6d3406ea095d87250ff2d1/files/2df239ac-4da7-4fad-a9dc-735ead673cb2/Ne%C5%A1to_se_jako_%C4%8Dudno_dogodilo_u_mojem_gradu.pdf

 

 [više]

Za naše najmlađe, a i one malo veće.

Autor: Mirna Slavković Misir, 30. 3. 2020. 14:50

Maloškolci :) ,  link za vas, da vam bude i zabavno i poučno dok smo razdvojeni,

 

https://zelena-ideja.eknjige-junior.hr/

 

pozdravlja vas vaša učiteljica Marija Aleksić

 [više]

Informacije o koronavirusu

Autor: Mirna Slavković Misir, 24. 3. 2020. 09:59

Sve pravodobne i točne informacije o koronavirusu -coronavirus COVID-19 pratite na

https://www.koronavirus.hr/       službenom profilu Vlade Republike Hrvatske.

 

Savjesno, mirno i odgovorno molim!

 [više]

Obavijest - zabrana dolaska učenika i drugih stranaka u školu

Autor: Mirna Slavković Misir, 24. 3. 2020. 09:16

Zabranjuje se dolazak svim trećim osobama u školu.

U školu dolaze samo radnici koji imaju radnu obavezu (ravnateljica, tehničko osoblje, administracija).

Ukoliko učenici ili roditelji trebaju tehničku podršku oko opreme za virtualnu učionicu, školu mogu kontaktirati na brojeve telefona

(tajnik/računovođa) 867 - 005  i 

(ravnateljica) 867-001, mob. 098/639-745

 

Sve upite zaprimamo na ured@os-dtrstenjak-podgajci-posavski-skole.hr

 [više]

KORONAVIRUS - UPUTE ZAPOSLENICIMA ZA RAD NA DALJINU Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ratko Đurić, 20. 3. 2020. 14:01

Ministrica prof. dr. sc. Blaženka Divjak je donjela Upute vezano uz Odluku o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu s obzirom mjere zaštite od koronavirusa i izvođenja nastave na daljinu.

Uputa se nalazi u prilogu ove obavijesti ...

 [više]

Nastava na daljinu

Autor: Ratko Đurić, 15. 3. 2020. 09:21

Poštovani roditelji i učenici,

škola je dobila službene smjernice od MZO vezane uz smanjenje rizika od zaraze corona virusom te se od ponedjeljka 16. ožujka 2020.godine nastava neće održavati u svim osnovnim i srednjim školama u RH. To znači da svi moramo prijeći na model učenja na daljinu pomoću informacijsko - komunikacijske tehnologije.

Sve važne informacije o održavanju nastave na daljinu kao i ostale obavijesti možete pratiti na web stranici škole.

 

Ravnatelj: Ivan Barić 

 [više]

Online nastava, ponedjeljak 16.3.2020.

Autor: Ratko Đurić, 15. 3. 2020. 09:12

 

Raspored prikazivanja Škole na Trećem HRT3

razred termin
1. razred OŠ 8 - 10h
2. razred OŠ 10 - 12:30h
3. razred OŠ 13 - 16h
4. razred OŠ 16 - 19h

Raspored prikazivanja Sportska televizija (SPTV)

razred termin predmeti
5. razred OŠ 8 - 9:30h MAT, HRV, PRI, ENGL, NJEM
6. razred OŠ 9:30 - 10:45h POV, MAT, PRI, ENGL, NJEM
7. razred OŠ 10:45 - 11:50h MAT, HRV, BIO, GEO
8. razred OŠ 11:50 - 12:45h HRV, MAT, BIO, ENGL, NJEM

Učenici od 5. do 8. razreda testiraju virtualni razred s razrednikom. Učenici se prijavljuju u virtualne razrede i odgovaraju razrednicima na poruke.

Ravnatelj: Ivan Barić 
 

 [više]

Nastava na daljinu - smjernice za učenike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ratko Đurić, 14. 3. 2020. 16:18

Nastava na daljinu - smjernice za učenike i nastavnike

U prilogu se nalazi dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja sa smjernicama vezano uz organizaciju nastave na daljinu uz pomoć informacijsko - komunikacijske tehnologije te upute za e-učenje.

Ravnatelj: Ivan Barić 

1. Izvršiti provjeru svojih korisničkih podataka (AAI identitet) na sljedećoj poveznici https://provjera.skole.hr/

2. Pristupiti virtualnoj zbornici OŠ "Davorin Trstenjak" Posavski Podgajci na sljedećoj poveznici

https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=16904151040&view=all  

 3. Svi učenici predmetne nastave trebaju pristupiti virtualnim razredima:

5. razred

https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17175412736&view=all  

6. razred

https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17175535616&view=all  

7. razred

https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17164697600&view=all  

8. razred

https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17174102016&view=all  

 

Priloženi dokumenti:
dopisi iz ministarstva 
 [više]

Božićna priredba

Autor: IVAN BARIĆ, 31. 12. 2019. 10:26

Za kraj polugodišta i prigodom blagdana održali smo tradicionalnu božićnu priredbu koja je bila puna smijeha i pjesme uz tamburaški sastav, zbor, dramsku i recitatorsku skupinu. Cijeli izvještaj i fotografije pogledajte u našim digitalnim novinama.

 [više]

Obavijest roditeljima i učenicima

Autor: IVAN BARIĆ, 30. 12. 2019. 13:15

Obavještavaju se roditelji i učenici OŠ "Davorin Trstenjak" u Posavskim Podgajcima da zimski odmor za učenike počinje 24. prosinca 2019. godine, a završava 3. siječnja 2020. godine. Nastava počinje 7. siječnja 2020. godine prvom smjenom od 8.00 sati za učenike razredne nastave, te drugom smjenom za učenike predmetne nastave prema postojećem rasporedu sati.

Učenicima i njihovim roditeljima želimo sretan Božić i sve najbolje u novoj 2020. godini!

                                                                                            Ivan Barić, ravnatelj

 [više]

Program Zaštita sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija

Autor: IVAN BARIĆ, 4. 12. 2019. 18:46

Program "Zaštita sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija" pokrenut je u suradnji Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) te u partnerstvu  s Hrvatskom poštom. Program se provodi već nekoliko godina s ciljem upoznavanja učenika s pravilima ponašanja u virtualnome svijetu i prevencijom elektroničkog nasilja te informiranja o sigurnosti na Internetu.
Ovdke možete pronaći poveznice na priložene materijale koji se tiču sigurnosti djece na internetu:


 

 [više]

Obavijest o prekidu štrajka

Autor: IVAN BARIĆ, 2. 12. 2019. 20:50

Vlada RH i Sindikati zaposlenika u školstvu su objavili da su postigli dogovor te da se štrajk zaposlenika prekida. 

Nastava se od sutra, 03.12.2019. nastavlja prema redovnom rasporedu. 

Učenici od 5. do 8. razreda su na nastavi prijepodne, a učenici od 1. do 4. razreda poslijepodne. 

Zahvaljujemo na razumijevanju. 

 [više]

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Domovinski rat

Autor: IVAN BARIĆ, 19. 11. 2019. 18:23

Ove godine obilježili smo 28 godina od napada na Hrvatsku i njezinu državnost. Prigodnim programom i učeničkim radovima prisjećamo se žrtvi koje su prinešene obrani Hrvatske. Opširnije Pod gajem

 [više]

Terenska nastava u Vukovaru

Autor: IVAN BARIĆ, 12. 11. 2019. 18:36

U sklopu terenske nastave iz predmeta povijest naši osmaši posjetili su Vukovar pod vodstvom profesora Marka Bagića i obišli mjesta sjećanja na Domovinski rat (Ovčara, Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata, Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti, bolnicu i vojarnu) te slušali predavanja svjedoka tog vremena i sudjelovali u prigodnom kvizu. Zadnji dio posjeta je bila povijest samog Vukovara prikazana u Muzeju vučedolske kulture i Gradskom muzeju Vukovar u dvorcu Eltz.

Fotografski izvještaj pogledajte u našim digitalnim novinama.

 [više]

Dani kruha

Autor: IVAN BARIĆ, 29. 10. 2019. 17:26

Plodovi zemlje i ustrajnog rada donose nam svake godine razlog za radost pa im posvetimo cijeli školski dan, pa smo tako za ove "Dane kruha" imali raznoliki program radionica kojima se potiče dječje stvaralaštvo, primjerice; radionica pečenja kruha (učitelji razredne nastave), glazbena radionica "Tko stvori" (učitelji Marko Tetkić i Josip Petković), radionica izrade figurica (učitelji Jerko Mikanović, Tomislav Pavlović), radionica pečenja kiflica/muffina (učiteljica Ksenija Ozdanovac) te kreativna radionica (učiteljice Ana Dikonić, Karolina Bakšaj, Vlatka Zuko i učitelj Antonio Živković). Na kraju dana nakon molitve i blagoslova te recitacije mogla se pogledati izložba učeničkih radova; od onih jestivih do umjetničkih. Fotografski izvještaj pogledajte u našim digitalnim novinama.

 [više]

Obavijest roditeljima i učenicima o štrajku

Autor: IVAN BARIĆ, 21. 10. 2019. 08:46

U ponedjeljak 21.10. 2019. godine i u utorak 22.10. 2019. godine u našoj će se školi održati štrajk. Za vrijeme štrajka svi će učitelji biti u zbornici. Učenici koji dođu u školu biti će zbrinuti.bez održavanja nastave. 

Bez obzira na štrajk, ranije dogovoren odlazak učenika u Drenovce na kino predstavu biti će organiziran prema planu, kako u ponedjeljak za učenike razredne nastave, tako i u utorak za učenike predmetne nastave. Učenici trebaju doći pred školu sa potpisanom suglasnošću roditelja najkasnije u 16.15 h, odakle će autobusom biti organiziran prijevoz.

Podsjećamo da će u srijedu, 23. 10. 2019. godine biti organiziran Dan kruha. Svi učenici trebaju doći u školu u 9.00 h, kada će biti organizirane radionice, a u 12.00 h biti će izložba krušnih proizvoda i drugih plodova zemlje. Molimo roditelje da posjete središnju izložbu u 12.00 sati i doprinesu uspješnosti iste svojim krušnim proizvodima. Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji!

 [više]

Izložba ""Umijeće šaranja tikvica u Slavoniji"

Autor: IVAN BARIĆ, 15. 10. 2019. 19:30

    Naši učenici bili su posjeti drenovačkoj knjižnici u kojoj se održava izložba "Umijeće šaranja tikvica u Slavoniji". Na izložbi su bili prikazani izlošci i tehnike ove stare slavonske umjetnosti koja polako izumire, a o čemu su učenici imali priliku ćuti i prigodno predavanje.

 [više]

Školski izlet

Autor: IVAN BARIĆ, 7. 10. 2019. 21:51

       Kao i svake godine terensku nastavu u prirodi proveli smo na svježem zraku u obližnjoj šumi gdje su učenici sticali praktična prirodoslovna znanja te vježbali snalaženje u okolišu. Više fotografija pogledajte u našem digitalnom listu.

 [više]

DIGITALNE NOVINE - POD GAJEM

Autor: IVAN BARIĆ, 27. 9. 2019. 21:34

Za najnovije informacije, članke, fotografije, i događanja u našoj školi posjetite naše digitalne novine na http://podgajciposavski.weebly.com/

 [više]

Zahvalnica

Autor: IVAN BARIĆ, 27. 9. 2019. 19:24

 [više]

OBAVIJEST O PODJELI BESPLATNIH UDŽBENIKA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ratko Đurić, 7. 9. 2019. 18:13

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18), udžbenici će ove godine biti kupljeni sredstvima iz državnog proračuna, što znači da roditelji ne snose nikakve troškove za udžbenike. 

Ove školske godine bit će u uporabi dvije vrste udžbenika: 

- novi udžbenici za 1. i 5. razred, te za nastavne predmete Biologija, Fizika i Kemija u 7. razredu, kao i za nastavni predmet Informatika; 

- postojeći udžbenici za 2., 3., 4., 6., 7. (bez udžbenika za Biologiju, Kemiju i Fiziku) i 8. razred.

Udžbenici kupljeni na teret državnog proračuna vlasništvo su Škole i s njima se postupa sukladno Naputku o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnog proračuna (NN 46/19), što ukratko podrazumijeva sljedeće: 

 • Roditelji potpisuju izjavu o preuzimanju udžbenika kojom se obavezuju vratiti ih u prvobitnom stanju krajem nastavne godine, ili prilikom preseljenja u drugu školu.
 • Ako udžbenik bude izgubljen, ili zbog nepažljivog postupanja bude onemogućeno njegovo daljnje korištenje, učenici su dužni za oštećene udžbenike nadoknaditi štetu u visini 50 % kataloške cijene udžbenika.
 • Učenici koji ne vrate zadužene udžbenike ili ne nadoknade eventualnu štetu, ne mogu zadužiti udžbenike za novu školsku godinu.

Također, učenici će dobiti radne bilježnice, likovne mape i ostale obrazovne materijale koji su kupljeni sredstvima OPĆINE DRENOVCI. 

 

 [više]

DAN ŠKOLE

Autor: IVAN BARIĆ, 14. 6. 2019. 16:38

Dan škole (11.6.) proslavili smo programom punim recitacija igrokaza, pjevanja i sviranja uz nastupe velikih i malih učenika. Tijekom dana mogla se razgledati i izložba učeničkih radova. Opširinije Pod gajem.

 [više]

Kviz u Gunji

Autor: IVAN BARIĆ, 30. 5. 2019. 13:24

      Naši učenici sudjelovali u kvizu snalaženja za učenike od 5. do 8. razreda za škole u Cvelferiji koji se održao u OŠ „Antuna i Stjepana Radića“ u Gunji. Podgajačku ekipu činili su Filip Jakov Abramović, Vinko Dandić, Tena Abramović i Ivan Župarić uz mentore profesore Marka Bagića i Roberta Andočija. 

 [više]

Dan sporta

Autor: IVAN BARIĆ, 27. 5. 2019. 16:58

U skladu s međunarodnim danom sporta učenici OŠ "Davorin Trstenjak" su proveli cijeli dan u igri i natjecanjima na školskom igralištu. Rezultate pojedinačnih igara/natjecanja donosimo na stranicama naših digitalnih novina Pod gajem.

 [više]

Pjesnički susret s Miroslavom Mićanovićem

Autor: IVAN BARIĆ, 14. 5. 2019. 17:10

     U sklopu 30. Pjesničkih susreta „ Drenovci 2019.“ U našoj školi gostovao je književnik i publicist Miroslav Mićanović. Rodom iz ovih krajeva, sjećanja je podijelio sa svojim tadašnjim učiteljem Josipom Krunićem. U nostalgičnom i pjesničkom susretu uživala je publika od petog do osmog razreda i njihovi učitelji. Moderator (i fotograf) susreta bio je učitelj hrvatskog jezika i povijesti Marko Bagić.

 [više]

Osmaši na terenskoj nastavi u Pakracu, Lipiku, Kusonjama i Okučanima

Autor: IVAN BARIĆ, 25. 4. 2019. 11:03

      Učenici 8. razreda bili su na terenskoj nastavi iz povijesti pod vodstvom razrednika i profesora povijesti te hrvatskog jezika i književnosti Marka Bagića u sklopu koje su posjetili Pakrac, Lipik, Kusonje i Okučane kao dio projekta Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru. 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 e-Dnevnik

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Dokumenti
Anketa
Koliko sati dnevno učiš?
Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Dnevni tisak
Internet
Tražilica
Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 4. 2016.

Ukupno: 40633
Danas: 2
Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
CMS za škole logo
Osnovna škola "Davorin Trstenjak" Podgajci Posavski / Matije Gupca 160, HR-32258 Podgajci Posavski / os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr / ured@os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr
preskoči na navigaciju