preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Davorin Trstenjak" Podgajci Posavski

Natječaj za učitelja kemije od 5.11.2021.

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE

 

Usmeno testiranje kandidata u postupku natječaja za zasnivanje radnog odnosa:

  • učitelj kemije - 1 izvršitelj/ica na određeno (zamjena), nepuno radno vrijeme, 7 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

 koji je objavljen dana 5. studenog 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na mrežnoj stranici http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji i oglasnoj ploči Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski održati će se u ponedjeljak 6. prosinca 2021. godine s početkom u 11:00 sati na adresi OŠ „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, Matije Gupca 160, 32258 Posavski Podgajci u učionici škole.

Za učitelja kemije  na usmenu provjeru znanja se pozivaju sljedeći kandidati:

Redni broj

Inicijali imena i prezimena kandidata/kinja

Vrijeme usmenog testiranja odnosno procjene

1.

A.D.

11:00

Ako kandidat ne pristupi usmenom testiranju pred Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom natječaja.

Kandidati pristupaju usmenom testiranju prema redoslijedu navedenom u tablici.  

Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

Nakon provedenog usmenog testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na usmenom testiranju.

VAŽNO !!

Slijedom Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20obvezno%20testiranje.pdf), a koja se odnosi i na odgojno-obrazovne ustanove za sve zaposlenike, roditelje i stranke, kandidati su dužni na ulazu u školu obavezno predočiti EU digitalnu COVID  potvrdu o cijepljenju ili predočiti drugi odgovarajući dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju na virus SARS – CoV-2 na uvid ravnateljici ili ovlaštenim osobama škole.

Mole se sve pozvane kandidate da se pridržavaju zadanih termina kao i propisanih epidemioloških mjera za vrijeme boravka prostorijama škole. Također mole se svi kandidati da nakon dolaska na prostor škole pričekaju u školskom dvorištu dok ne budu pozvani na usmeno testiranje.

Usmeno testiranje će se održati uz pridržavanje epidemioloških mjera socijalne distance od  1,5m i obvezno nošenje zaštitne maske.

Poziv na usmeno testiranje i rezultati usmenog testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA


Natječaj za stručnog suradnika - knjižničar od 5.11.2021.

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE

 

Usmeno testiranje kandidata u postupku natječaja za zasnivanje radnog odnosa:

  • stručni suradnik – knjižničar - 1 izvršitelj/ica na određeno (zamjena), nepuno radno vrijeme 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

 koji je objavljen dana 5. studenog 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na mrežnoj stranici http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji i oglasnoj ploči Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski održati će se u ponedjeljak 6. prosinca 2021. godine s početkom u 11:15 sati na adresi OŠ „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, Matije Gupca 160, 32258 Posavski Podgajci u učionici škole.

Za stručnog suradnika – knjižničara na usmenu provjeru znanja se pozivaju sljedeći kandidati:

Redni broj

Inicijali imena i prezimena kandidata/kinja

Vrijeme usmenog testiranja odnosno procjene

1.

D.M.

11:15

 

Ako kandidat ne pristupi usmenom testiranju pred Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom natječaja.

Kandidati pristupaju usmenom testiranju prema redoslijedu navedenom u tablici.  

Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

Nakon provedenog usmenog testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na usmenom testiranju.

VAŽNO !!

Slijedom Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20obvezno%20testiranje.pdf), a koja se odnosi i na odgojno-obrazovne ustanove za sve zaposlenike, roditelje i stranke, kandidati su dužni na ulazu u školu obavezno predočiti EU digitalnu COVID  potvrdu o cijepljenju ili predočiti drugi odgovarajući dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju na virus SARS – CoV-2 na uvid ravnateljici ili ovlaštenim osobama škole.

Mole se sve pozvane kandidate da se pridržavaju zadanih termina kao i propisanih epidemioloških mjera za vrijeme boravka prostorijama škole. Također mole se svi kandidati da nakon dolaska na prostor škole pričekaju u školskom dvorištu dok ne budu pozvani na usmeno testiranje.

Usmeno testiranje će se održati uz pridržavanje epidemioloških mjera socijalne distance od  1,5m i obvezno nošenje zaštitne maske.

Poziv na usmeno testiranje i rezultati usmenog testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA


Poziv kandidatima na usmeno testiranje u vezi s natječajem od 17.09.2021.,

KLASA: 602-02/21-05/87

URBROJ: 2212-24-01-21-9

Posavski Podgajci, 08.listopada .2021.

 

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE

 

Usmeno testiranje kandidata u postupku natječaja za zasnivanje radnog odnosa:

 

  1. učitelj Razredne nastave 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
  2. učitelj Matematike 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena,
  3. učitelj Informatike izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
  4. učitelj Geografije 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci u skladu s člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (osim za kandidate s kojima se ne može ugovoriti probni rad – pripravnici)

 

 koji je objavljen dana 17. rujna 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na mrežnoj stranici http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji i oglasnoj ploči Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski održati će se u utorak 12. listopada 2021. godine s početkom u 10:45 sati na adresi OŠ „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, Matije Gupca 160, 32258 Posavski Podgajci u učionici škole.

 

1. Za učitelja Geografije  na usmeno testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

Redni broj

Inicijali imena i prezimena kandidata/kinja

Vrijeme usmenog testiranja odnosno procjene

1.

J.M.

10:45

 

2. Za učitelja Matematike  na usmeno testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

Redni broj

Inicijali imena i prezimena kandidata/kinja

Vrijeme usmenog testiranja odnosno procjene

1.

A.Ž.

11:05

 

 

3. Za učitelja Informatike usmeno testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

Redni broj

Inicijali imena i prezimena kandidata/kinja

Vrijeme usmenog testiranja odnosno procjene

1.

A.Ž.

11:25

2.

A.K.

11:45

 

4. Za učitelja Razredne nastave  na usmeno testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

Redni broj

Inicijali imena i prezimena kandidata/kinja

Vrijeme usmenog testiranja odnosno procjene

1.

A.G                                                        

12:05

2.

B.B.

12:05

3.

D.B.

12:05

4.

L.A

12:05

5.

M.I.

12:05

6.

M.L.

12:05

7.

T.D.

12:05

 

 

 

 

 

Ako kandidat ne pristupi usmenom testiranju pred Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom natječaja.

Kandidati pristupaju usmenom testiranju prema redoslijedu navedenom u tablici.  

Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

Nakon provedenog usmenog testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na usmenom testiranju.

Poziv na usmeno testiranje i rezultati usmenog testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“

Moli se sve pozvane kandidate da se pridržavaju zadanih termina kao i propisanih epidemioloških mjera za vrijeme boravka  prostorijama škole. Također moli se sve kandidate da nakon dolaska na prostor škole pričekaju u školskom dvorištu dok ne budu pozvani na usmeno testiranje.

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

Priloženi dokumenti:
9. Poziv na usmeno testiranje.pdf


Natječaj za učitelja geografije od 19.03.2021.
POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE
 
Usmeno testiranje kandidata u postupku natječaja za zasnivanje radnog odnosa učitelj geografije – 1 izvršitelj, na neodređeno i nepuno radno vrijeme 15 sati tjedno,  koji je objavljen dana 19. ožujka 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na mrežnoj stranici http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji
i oglasnoj ploči Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski održati će se u utorak 13. travnja 2021. godine s početkom u 11:30 sati na adresi OŠ „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, Matije Gupca 160, 32258 Posavski Podgajci u učionici škole.
 
1. Za učitelja povijesti na usmeno testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:
Redni broj Inicijali imena i prezimena kandidata/kinja Vrijeme usmenog testiranja odnosno procjene
1. N.K. 11:30 h
 
Ako kandidat ne pristupi usmenom testiranju pred Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom natječaja.
Kandidati pristupaju usmenom testiranju prema redoslijedu navedenom u tablici.   
Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.
Nakon provedenog usmenog testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na usmenom testiranju.
Poziv na usmeno testiranje i rezultati usmenog testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“
 
POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA
Priloženi dokumenti:
9. Poziv na usmeno testiranje.pdf


Za odgojitelja/icu predškolske djece od 13.11.2020.

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE

Usmeno testiranje kandidata u postupku natječaja za zasnivanje radnog odnosa odgajatelj predškolskog odgoja – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme do 31.8.2021. i puno radno vrijeme 40 sati tjedno, koji je objavljen dana 13. studenog 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na mrežnoj stranici http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji i oglasnoj ploči Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, održati će se u petak 27. studenog 2020. godine s početkom u 12:30 sati na adresi OŠ „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, Matije Gupca 160, 32258 Posavski Podgajci u učionici škole.

Za odgajatelja predškolske djece na usmeno testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

Redni broj

Inicijali imena i prezimena kandidata/kinja

Vrijeme usmenog testiranja odnosno procjene

1.

M.Ž.

12:30 h

 

Ako kandidat ne pristupi usmenom testiranju pred Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom natječaja.

Kandidati pristupaju usmenom testiranju prema redoslijedu navedenom u tablici.  

Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

Nakon provedenog usmenog testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na usmenom testiranju.

Poziv na usmeno testiranje i rezultati usmenog testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

Priloženi dokumenti:
9. Poziv na usmeno testiranje.pdf


Natječaj od 13.11.2020. za učitelja povijesti

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE

Usmeno testiranje kandidata u postupku natječaja za zasnivanje radnog odnosa učitelj povijesti – 1 izvršitelj, na određeno (zamjena) i nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno,  koji je objavljen dana 13. studenog 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na mrežnoj stranici http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji

i oglasnoj ploči Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski održati će se u petak 27. studenog 2020. godine s početkom u 11:30 sati na adresi OŠ „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, Matije Gupca 160, 32258 Posavski Podgajci u učionici škole.

1. Za učitelja povijesti na usmeno testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

Redni broj

Inicijali imena i prezimena kandidata/kinja

Vrijeme usmenog testiranja odnosno procjene

1.

M.D.

11:30 h

2.

D.L.

11:45 h

3.

J.M.

12:00 h

4.

P.V.

12:15 h

Ako kandidat ne pristupi usmenom testiranju pred Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom natječaja.

Kandidati pristupaju usmenom testiranju prema redoslijedu navedenom u tablici.  

Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

Nakon provedenog usmenog testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na usmenom testiranju.

Poziv na usmeno testiranje i rezultati usmenog testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

Priloženi dokumenti:
9. Poziv na usmeno testiranje.pdf


Natječaj od 13.11.2020. za odgojitelja predškolske djece

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE

Usmeno testiranje kandidata u postupku natječaja za zasnivanje radnog odnosa odgajatelj predškolskog odgoja – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme do 31.8.2021. i puno radno vrijeme 40 sati tjedno, koji je objavljen dana 13. studenog 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na mrežnoj stranici http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji i oglasnoj ploči Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, održati će se u petak 27. studenog 2020. godine s početkom u 12:30 sati na adresi OŠ „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, Matije Gupca 160, 32258 Posavski Podgajci u učionici škole.

Za odgajatelja predškolske djece na usmeno testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

Redni broj

Inicijali imena i prezimena kandidata/kinja

Vrijeme usmenog testiranja odnosno procjene

1.

M.Ž.

12:30 h

Ako kandidat ne pristupi usmenom testiranju pred Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom natječaja.

Kandidati pristupaju usmenom testiranju prema redoslijedu navedenom u tablici.  

Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

Nakon provedenog usmenog testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na usmenom testiranju.

Poziv na usmeno testiranje i rezultati usmenog testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA


Natječaj od 28.09.2020.

e-Dnevnik

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Dokumenti
Anketa
Koliko sati dnevno učiš?
Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Dnevni tisak
Internet
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 4. 2016.

Ukupno: 40633
Danas: 2
Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
CMS za škole logo
Osnovna škola "Davorin Trstenjak" Podgajci Posavski / Matije Gupca 160, HR-32258 Podgajci Posavski / os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr / ured@os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr
preskoči na navigaciju