preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Davorin Trstenjak" Podgajci Posavski

Natječaj za učitelja/icu Geografije od 17.09.2021.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu učitelj Geografije 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci u skladu s člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (osim za kandidate s kojima se ne može ugovoriti probni rad – pripravnici) koji je objavljen dana 17.09.2021. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji u rubrici pod nazivom  „Natječaji“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 26. listopada 2021. godine

 

IZABRAN

JOSIP MIKINAC, magistar geografije, istraživački smjer na radno mjesto učitelj Geografije 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci   .       

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  29. listopada 2021. na  mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/rezultati_natje_aja u rubrici pod nazivom „Natječaji“ podrubrika „Rezultati natječaja“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                

 

                                                                                                      Ravnateljica

        Mirna Slavković Misir, mag.prim.educ.


Natječaj za učitelja/icu Informatike od 17.09.2021.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

 Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu učitelj Informatike izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena,  

koji je objavljen dana 17.09.2021. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji u rubrici pod nazivom  „Natječaji“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 26. listopada 2021. godine

 

IZABRAN

ANTONIO ŽIVKOVIĆ, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike na radno mjesto učitelj Informatike izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

           

 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  29. listopada 2021. na  mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/rezultati_natje_aja u rubrici pod nazivom „Natječaji“ podrubrika „Rezultati natječaja“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                

 

                                                                                                      Ravnateljica

        Mirna Slavković Misir, mag.prim.educ.

 


Natječaj za učitelja/icu Matematike od 17.09.2021.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

 Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu učitelj Matematike 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena,  

koji je objavljen dana 17.09.2021. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji u rubrici pod nazivom  „Natječaji“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 26. listopada 2021. godine

 

IZABRAN

ANTONIO ŽIVKOVIĆ, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike na radno mjesto učitelj Matematike 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena.

           

 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  29. listopada 2021. na  mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/rezultati_natje_aja u rubrici pod nazivom „Natječaji“ podrubrika „Rezultati natječaja“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                

 

                                                                                                      Ravnateljica

        Mirna Slavković Misir, mag.prim.educ


Natječaj za učitelja/icu Razredne nastave od 17.09.2021.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

 Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu učitelj Razredne nastave 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

koji je objavljen dana 17.09.2021. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji u rubrici pod nazivom  „Natječaji“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 26. listopada 2021. godine

 

IZABRANA

 

MIRELA LEŠIĆ, magistra primarne edukacije na radno mjesto učitelj Razredne nastave 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

           

 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  29. listopada 2021. na  mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/rezultati_natje_aja u rubrici pod nazivom „Natječaji“ podrubrika „Rezultati natječaja“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                

                                                                                                          Ravnateljica

        Mirna Slavković Misir, mag.prim.educ.

                                                                                         


Natječaj za učitelja geografije 19.3.2021.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja geografije, 1 izvršitelj na neodređeno i nepuno radno vrijeme 15 sati tjedno koji je objavljen dana 19.03.2021. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji u rubrici pod nazivom  „Natječaji“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 20. travnja 2021. godine

IZABRANA

NIKOLINA KALISTOVIĆ, magistra edukacije geografije i povijesti, na radno mjesto učitelja geografije, na neodređeno  i nepuno radno vrijeme 15 sati tjedno.       

                 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  21. travnja 2021. na  mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/rezultati_natje_aja u rubrici pod nazivom „Natječaji“ podrubrika „Rezultati natječaja“ i oglasnoj ploči škole. 

             

                                                                                                      Ravnateljica

        Mirna Slavković Misir, mag.prim.educ.


Za imenovanje ravnatelja škole od 5.2.2021.

Školski odbor Osnovne škole "Davorin Trstenjak" Podgajci Posavski na 42. sjednici održanoj 4. ožujka 2021. donio je Odluku o imenovanju Mirne Slavković Misir, mag.prim.educ. ravnateljicom Osnovne škole "Davorin Trstenjak" Podgajci Posavski na vrijeme od pet godina.

Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra znanosti i obrazovanja u skladu s člankom 127. stavka 13. i 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

Priloženi dokumenti:
Odluka o imenovanju ravnatelja.pdf


Za odgojiteljicu predškolske djece

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto odgjitelja/icu predškolske djece, 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31.8.2020. i puno radno vrijeme 40 sati tjedno koji je objavljen dana 13.11.2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji u rubrici pod nazivom  „Natječaji“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom v.d. ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 27. studenog 2020. godine

IZABRANA

MARIJA ŽUPAN, stručna prvostupnica predškolskog odgoja, na radno mjesto odgojitelja predškolske djece, na određeno vrijeme do 31.8.2021.  i puno radno vrijeme 20 sati tjedno.  

                 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  4. prosinca 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/rezultati_natje_aja u rubrici pod nazivom „Natječaji“ podrubrika „Rezultati natječaja“ i oglasnoj ploči škole.              

                                                                                                      V.d. ravnateljica

        Mirna Slavković Misir, mag.prim.educ.


Za učitelja povijesti od 13.11.2020.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja povijesti, 1 izvršitelj na određeno (zamjena) i puno radno vrijeme 20 sati tjedno koji je objavljen dana 13.11.2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji u rubrici pod nazivom  „Natječaji“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom v.d. ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 27. studenog 2020. godine

IZABRAN

MARKO DAMJANOVIĆ, magistar pedagogije i magistar edukacije povijesti, na radno mjesto učitelja povijesti, na određeno (zamjena) i nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno.

                 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  4. prosinca 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/rezultati_natje_aja u rubrici pod nazivom „Natječaji“ podrubrika „Rezultati natječaja“ i oglasnoj ploči škole. 

             

                                                                                                      V.d. ravnateljica

        Mirna Slavković Misir, mag.prim.educ.

 


Za učitelja glazbene kulture

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja glazbene kulture, 1 izvršitelj na neodređeno i nepuno radno vrijeme 11 sati tjedno koji je objavljen dana 28.9.2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji u rubrici pod nazivom  „Natječaji“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom v.d. ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 27. listopada 2020. godine

                                                        IZABRANA

ANITA PERŠINOVIĆ, magistra glazbene pedagogije, za radno mjesto učitelja glazbene kulture na neodređeno i nepuno radno vrijeme 11 sati tjedno.

                 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  4. studenog 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/rezultati_natje_aja u rubrici pod nazivom „Natječaji“ podrubrika „Rezultati natječaja“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                

 

                                                                                                      V.d. ravnateljica

        Mirna Slavković Misir, mag.prim.educ.


Za učitelja informatike

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja informatike, 1 izvršitelj na neodređeno i nepuno radno vrijeme 12 sati tjedno koji je objavljen dana 28.9.2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji u rubrici pod nazivom  „Natječaji“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom v.d. ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 27. listopada 2020. godine

                                                        IZABRANA

SANJA GOLUBIČIĆ, magistra primarnog obrazovanja s izbornim modulom Informatika, za radno mjesto učitelja informatike na neodređeno i nepuno radno vrijeme 12 sati tjedno.

                 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  4. studenog 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/rezultati_natje_aja u rubrici pod nazivom „Natječaji“ podrubrika „Rezultati natječaja“ i oglasnoj ploči škole.              

 

                                                                                                      V.d. ravnateljica

        Mirna Slavković Misir, mag.prim.educ.


Za stručnog suradnika - knjižničara

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto stručnog suradnika knjižničara, 1 izvršitelj na neodređeno i nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno koji je objavljen dana 28.9.2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji u rubrici pod nazivom  „Natječaji“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom v.d. ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 27. listopada 2020. godine

                                                        IZABRANA

ANA MIŠKULIN, magistra kulturologije, smjera knjižničarstvo, za radno mjesto stručnog suradnika knjižničara na neodređeno i nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno.       

                Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  4. studenog 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/rezultati_natje_aja u rubrici pod nazivom „Natječaji“ podrubrika „Rezultati natječaja“ i oglasnoj ploči škole.     

 

                                                                                                      V.d. ravnateljica

        Mirna Slavković Misir, mag.prim.educ.


e-Dnevnik

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Dokumenti
Anketa
Koliko sati dnevno učiš?
Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Dnevni tisak
Internet
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 4. 2016.

Ukupno: 40633
Danas: 2
Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
CMS za škole logo
Osnovna škola "Davorin Trstenjak" Podgajci Posavski / Matije Gupca 160, HR-32258 Podgajci Posavski / os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr / ured@os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr
preskoči na navigaciju